Dnia 17 stycznia 2018 r. odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Marciniak-Maliszewskiej

Uprzejmie informujemy, że dnia 17 stycznia 2018 r. odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Beaty Marciniak-Maliszewskiej

Godz. 1230 w sali nr 1012 (I p.) w gmachu Wydziału Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93.

Tytuł pracy: „Mineralogia płytkowodnych osadów okruchowych płn. części Morza Arafura i ich potencjał złóżowy” 

Z pracą i opiniami recenzentów można zapoznać się w Repozytorium Biblioteki Głównej 
http://depotuw.ceon.pl 
lub na stronie Wydziału Geologii http://www.geo.uw.edu.pl/doktoraty

[ZAWIADOMIENIE O OBRONIE]

Zapraszają
Dziekan i Rada Wydziału Geologii

Wróć

Wróć Do góry