Ruszyła kwalifikacja studentów Wydziału Geologii na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium ERASMUS w roku akademickim 2017/2018

Informujemy, że ruszyła kwalifikacja studentów Wydziału Geologii na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium ERASMUS w roku akademickim 2017/2018.

W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci:
• przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia,
• pierwszego roku studiów II stopnia,
• uczestnicy studiów doktoranckich UW.

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są:
• średnia ocen (min. 3,49),
• brak warunkowych zaliczeń (na dzień złożenia dokumentów kwalifikujących),
• znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości
(zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+),
• wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowymi kryteriami kwalifikacyjnymi są:
• działalność organizacyjna studenta,
• umotywowanie celu wyjazdu.

Obowiązkowymi dokumentami kwalifikacyjnymi są:
- podanie z prośbą o wyrażenie zgody na zagraniczne studia częściowe adresowane do koordynatora ds. mobilności Wydziału Geologii UW (z wyszczególnieniem uczelni zagranicznej pierwszego i drugiego wyboru, długości trwania stypendium - rok akademicki/semestr letni/semestr zimowy - oraz umotywowaniem celu wyjazdu),
- potwierdzona przez Dziekanat karta przebiegu studiów za ukończone okresy studiów,
- dokument potwierdzający znajomość języka wykładowego uczelni zagranicznej (np. certyfikat międzynarodowy, potwierdzenie zaliczenia egzaminu w SJO UW),
- życiorys ze zgodą na przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym,
- zgodę promotora pracy dyplomowej na wyjazd na stypendium (jeśli kandydat jest już na etapie pisania pracy dyplomowej).

Dokumenty kwalifikacyjne należy złożyć do dnia 22 lutego 2017 r.

Szczegółowe zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów Wydziału Geologii UW w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium ERASMUS do uczelni z tzw. krajów programu w roku akademickim 2017/2018 zostały wywieszone na drzwiach pokoju P100. Pytania i wątpliwości proszę przesyłać drogą elektroniczną na anna.bakowska@uw.edu.pl.

Więcej informacji na stronie http://www.geo.uw.edu.pl/erasmus

Wróć

Wróć Do góry