Projekt RPO - Modernizacja i wyposażenie laboratoriów Wydziału Geologii UW do prowadzenia istotnych dla Mazowsza prac badawczo-rozwojowych w zakresie geoinżynierii środowiska – Etap I

Aktualności

Zapraszamy na Konferencję inaugurującą otwarcie nowych laboratoriów na Wydziale Geologii UW
która odbędzie się 18 września 2013r.
w auli (nr 1012) Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie.
[Więcej-Zaproszenie]

 

 

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Wróć Do góry