Badania naukowe prowadzone na Wydziale Geologii

Kadra naukowa zatrudniona na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego liczy około 100 osób, co stwarza duży potencjał badawczy umożliwiający realizację interdyscyplinarnych badań geologicznych, wykorzystujące najnowsze technologie.

Współczesne badania górnych partii litosfery wymagają interdyscyplinarności, wykorzystywania i integracji wybików badań różnych dziedzin geologicznych, badań geofizycznych jak również nauk interdyscyplinarnych powiązanych z naukami o Ziemi, np. geomikrobiologicznych, geośrodowiskowych, geoarcheologicznych, geomatematycznych i wielu innych. Tak szerokie powiązanie nauk z zakresu GEO, INFO i TECHNO prowadzi do spójnych rozwiązań środowiskowych budujących zrównoważoną gospodarkę kraju. Badania prowadzone na wysoko wyspecjalizowanej aparaturze, w którą wyposażone są laboratoria Wydziału Geologii. Badania te umożliwiają realizację projektów badawczych mających charakter w dużej części aplikacyjny, ukierunkowany na rozwiązanie praktycznych problemów w wielu dziedzinach uznanych przez państwo polskie za najbardziej priorytetowe np.:

  • nowe technologie w zakresie rozpoznania złóż węglowodorów i pozyskiwania wszystkich surowców energetycznych,
  • środowisko naturalne, w tym ścisła ochrona np. wód podziemnych,
  • analiza obszarów zagrożonych możliwością wystąpienia trzęsień Ziemi, np. pod kątem planowanej budowy elektrowni atomowej,
  • nowoczesne technologie materiałowe w zakresie badań interdyscyplinarnych NANO, BIO, GEO, w tym np. materiały nanostrukturalne, które znajdują obecnie zastosowanie w medycynie i w technologiach ochrony środowiska,
  • analizy zmian klimatu w minionych epokach geologicznych mające na celu przewidywanie zmian w przyszłości,
  • rozpoznawanie nowych złóż metali,
  • badania inżynierskie pod kątem analizy stabilności gruntów podczas budowy nowych dróg i autostrad oraz onnych obiektów infrastruktury.

Please publish modules in offcanvas position.