Projekt RPO - Modernizacja i wyposażenie laboratoriów Wydziału Geologii UW do prowadzenia istotnych dla Mazowsza prac badawczo-rozwojowych w zakresie geoinżynierii środowiska – Etap I

Kontakt z nami:

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93
Telefon: (+48 22) 55 40 000 ; Fax: (+48 22) 55 40 001

Koordynator Merytoryczny Projektu:

dr Radosław Mieszkowski

Telefon: (+48 22) 55 40 531
E-mail: r.mieszkowski@uw.edu.pl
Nr pokoju: P080

 

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Wróć Do góry