Geologia stosowana dla przemysłu - testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań edukacyjnych opartych na współpracy międzynarodowej

Kontakt z nami:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93
Telefon: (+48 22) 55 40 000 ; Fax: (+48 22) 55 40 001

Kierownik Projektu:
dr Jerzy Trzciński

Telefon: (+48 22) 55 40 516
E-mail:  Jerzy.Trzcinski@uw.edu.pl
Nr pokoju: P131

Asystentka Projektu ds. monitoringu, sprawozdawczości i wniosków o płatność:
Anna Miernik 
Telefon: (+48 22) 55 40 516 
E-mail: a.miernik3@uw.edu.pl 
Nr pokoju: P131

 

 

Wróć Do góry