OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019

OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019

Zmienne dzieje Ziemi i tocząca się od milionów lat ewolucja, doprowadziły do pojawienia się człowieka, którego losy od samego początku, nierozerwalnie związane są z geologią i wykorzystaniem zasobów Ziemi.

Absolutnie wszystko co nas otacza, od kanapki przez samochody, telefony, wieżowce aż po satelity, bierze swój początek z ziemi, a geolodzy to jedyni ludzie, którzy potrafią czytać skały jak otwartą księgę i odkrywać nowe, potrzebne nam złoża. Pomimo fundamentalnego znaczenia dla światowego rozwoju technologicznego czy suwerenności energetycznej Polski, geologia jako nauka, czy kluczowa gałąź gospodarki dająca zatrudnienie dziesiątkom tysięcy ludzi, prawie nie pojawia się w polskim systemie szkolnictwa czyniąc ją dla uczniów nieznaną lub enigmatyczną.

By wypełnić tę lukę i przywrócić geologii należne jej miejsce w polskich szkołach, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Wydawnictwem Nowa Era podjął działania zmierzające do upowszechniania wiedzy geologicznej zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Pierwszą naszą wspólną inicjatywą jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej – OKAWANGO do udziału, w którym serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich wraz ze swoimi nauczycielami.

OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019
OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019

TEMATY PRAC NA I ETAP KONKURSU !!!
(do wyboru jeden)

Projekt jednodniowej wycieczki geoturystycznej
(do pobrania plik pdf)

 

Image

Surowce skalne Twojej gminy/powiatu – wpływ ich wydobycia na życie mieszkańców
(do pobrania plik pdf)

Image

 UWAGA REJESTRACJI UCZESTNIKÓW TRZEBA DOKONAĆ
DO 7 GRUDNIA 2018
ROKU !!!

DO WYGRANIA

 1. Laureaci OKAWANGO mogą dostać się na studia wyższe na kierunki geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując maksymalną liczbę punków w procedurze kwalifikacyjnej.

 2. Trzech najlepszych laureatów uzyskuje możliwość uczestniczenia w zagranicznej ekspedycji geologicznej organizowanej przez Wydział Geologii UW (udział ten jest bezpłatny, a Organizator pokrywa koszty uczestnictwwa); zobacz nasze wcześniejsze ekspedycje...

 3. Finaliści OKAWANGO uzyskują ułatwienia w procedurze kwalifikacyjnej na kierunkach geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim w postaci maksymalnej liczby punktów z przedmiotu Geografia.

 4. Uczestnicy II-go etapu oraz nauczyciele opiekunowie, mogą otrzymać dodatkowe nagrody ufundowane przez darczyńców i sponsorów Konkursu OKAWANGO.

NASZE WCZEŚNIEJSZE EKSPEDYCJE

Gruzja - ekspedycja
Maroko - ekspedycja

WAŻNE TERMINY

UWAGA REJESTRACJI UCZESTNIKÓW TRZEBA DOKONAĆ
DO 7 GRUDNIA 2018
ROKU
!!!

Etap I

 • Do 7 stycznia 2019 roku – samodzielne wykonanie prac konkursowych oraz przesłanie ich (zgodna wersja papierowa i elektroniczna) na adres organizatora
  – z dopiskiem "konkurs OKAWANGO".
 • Styczeń/luty 2019 – ocena nadesłanych prac konkursowych.
 • 8 lutego 2019 – ogłoszenie wyników I etapu oraz ustalenie listy rankingowej dla osób zakwalifikowanych do II finałowego etapu.
 • Wytyczne edytorskie do pobrania stąd (plik doc)

Etap II

 • 25 – 27 marca 2019 – finał Konkursu OKAWANGO w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach – najnowocześniejszym tego typu obiekcie na świecie:
  • 25 marca – część pisemna;
  • 26 marca – 10 minutowe prezentacje uczestników II etapu z przewodnim hasłem:
   Dlaczego wybrany przeze mnie obiekt geologiczny (tu jego nazwa) uważam za najciekawszy w mojej gminie/powiecie? – trzeba samodzielnie zaproponować odpowiedni tytuł prezentacji
   – prezentacja może opierać się w pewnym stopniu na projektach wykonanych przez uczestników na I etapie, ale nie może być ich powtórzeniem. Interesujące aspekty należy twórczo rozwinąć, skupiając się na wybranych obiektach czy procesach geologicznych. Zespoły Eksperckie oceniać będą oryginalność, formę i wartość merytoryczną prezentacji;
  • 26 marca (wieczorem) lub 27 marca (rano) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród;
  • 27marca – powrót.
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

DO POBRANIA

Plakat - OKAWANGO 2018/2019
Plakat OKAWANGO
Regulamin OKAWANGO 2018/2019
Regulamin Konkursu
Wytyczne edytorskie
Wytyczne edytorskie
Zgłoszenie uczestnictwa OKAWANGO 2018/2019
Zgłoszenie uczestnictwa

POLECANE LINKI

kopalnia wiedzy geologicznej
surowce skalne całej Polski
wszystkie mapy na Twojej komórce
geostanowiska w Polsce
katalog obiektów geoturystycznych

Spis polecanej literatury:

 • van Andel T., Nowe spojrzenie na starą planetę, Warszawa, 2010
 • Książkiewicz M., Geologia dynamiczna, Wyd. Geol., Warszawa, 1979
 • Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, 2018
 • Migoń P., Geomorfologia, Warszawa, 2012
 • Stanley S., Historia Ziemi, Warszawa, 2002
 • Mizerski, W., Orłowski, S., Geologia Historyczna, 2017

Please publish modules in offcanvas position.