Rekrutacja

W roku akademickim 2018/2019 Wydział Geologii prowadzi rekrutację na następujących kierunkach:

Studia I stopnia:

 Kierunek studiów  GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA GEOLOGIA STOSOWANA
 Opis kierunku studiów
  •  studia licencjackie (stacjonarne) (3 lata)
  • zakończenie dyplomem licencjata
  • studia inżynierskie (stacjonarne) (3,5 roku)
  • zakończone dyplomem inżyniera geologa
 Limit dla ścieżki rekrutacyjnej P
(dla osób odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich)
 55  100
 Limit dla ścieżki rekrutacyjnej na studia równoległe*  2 2
 Limit dla ścieżki rekrutacyjnej C
(dla osób odbywających studia na innych zasadach niż obywatele polscy)
 3 3
 Przeniesienia 2  2
 Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów  10  10

* dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Warszawskiego studiujących na innych kierunkach

Studia II stopnia:

 Kierunek studiów  GEOLOGIA
GEOLOGIA STOSOWANA
 Opis kierunku studiów
  •  studia magisterskie (stacjonarne) (2 lata)
  • zakończenie dyplomem magistra
  • studia magisterskie (stacjonarne) (2 lata)
  • zakończone dyplomem magistra
  • początek studiów od semestru letniego
 Limit dla ścieżki rekrutacyjnej P
(dla osób odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich)
 28 (w tym: 25 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz miejsc dla kandydatów zdających egzamin z geologii)  53 (w tym: 48 miejsc dla
kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz miejsc dla kandydatów zdających egzamin z geologii)
 Limit dla ścieżki rekrutacyjnej na studia równoległe*  0 0
 Limit dla ścieżki rekrutacyjnej C
(dla osób odbywających studia na innych zasadach niż obywatele polscy)
 2 2
 Przeniesienia 1  0
 Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów  10  10

* dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Warszawskiego studiujących na innych kierunkach

Please publish modules in offcanvas position.