Kierunki studiów

STUDIA I STOPNIA


Oferujemy kierunki stacjonarne:

 • GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA - studia licencjackie; 3 lata; zakończone dyplomem licencjata
 •  GEOLOGIA STOSOWANA - studia inżynierskie; 3,5 roku; zakończone dyplomem inżyniera geologa
  specjalizacje:
  • Geodynamika i kartografia geologiczna
  • Geoinżynieria (w zakresie geologii inżynierskiej)
  • Geoinżynieria (w zakresie hydrogeologii)
  • Geoinżynieria (w zakresie ochrony środowiska)
  • Inżynieria surowców mineralnych

STUDIA II STOPNIA


Oferujemy kierunki stacjonarne:

 • GEOLOGIA - studia magisterskie; 2 lata; zakończone dyplomem magistra
  specjalności:
  • Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa
   specjalizacje:
   • Geochemia, mineralogia i petrologia
   • Geologia złożowa i gospodarcza
  • Geologia klimatyczna
  • Stratygrafia i sedymentologia
   specjalizacje:
   • Geologia basenów sedymentacyjnych
   • Stratygrafia i paleontologia

     

 • GEOLOGIA STOSOWANA - studia magisterskie; 2 lata; zakończone dyplomem magistra
  specjalności:
  • Geologia inżynierska
  • Geologia środowiskowa
  • Gospodarka surowcami mineralnymi
   specjalizacje:
   • Geomateriały mineralne
   • Poszukiwanie i dokumentowanie złóż
  • Hydrogeologia
  • Tektonika i kartografia geologiczna

Please publish modules in offcanvas position.