Praca na Wydziale Geologii

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Geofizyki
i Mechaniki Ośrodków Ciągłych 

Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
K O N K U R S
na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych 
Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii

(Termin składania dokumentów upływa 2 czerwca 2017 r.)

[KONKURS]

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Zakładzie Hydrogeologii
Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
K O N K U R S
na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Zakładzie Geologii Inżynierskiej
w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii

(Termin składania dokumentów upływa 2 czerwca 2017 r.)

[KONKURS]

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY 
w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza

K O N K U R S
na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

(Termin składania dokumentów upływa 2 czerwca 2017 r.) 

[KONKURS]

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Tektoniki i Kartografii Geologicznej
Instytutu Geologii Podstawowej

Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
K O N K U R S
na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Tektoniki i Kartografii Geologicznej
Instytutu Geologii Podstawowej Wydziału Geologii

(Termin składania dokumentów upływa 2 czerwca 2017 r.)

[KONKURS]

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Geochemii
Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii

Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
K O N K U R S
na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Geochemii
Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii

(Termin składania dokumentów upływa 2 czerwca 2017 r.) 

[KONKURS]

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

PORZĄDKOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH


(Termin składania dokumentów do dnia 25 czerwca 2017 r.)

[KONKURS]

Wróć Do góry