Geologia stosowana dla przemysłu - testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań edukacyjnych opartych na współpracy międzynarodowej

Celem projektu jest zwiększenie potencjału dydaktycznego Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego poprzez adaptację w oparciu o doświadczenia Partnera - Teschnische Universität Bergakademie Freiberg nowych programów kształcenia II stopnia i ustawicznego, zwiększających związki Wydziału Geologii UW z przemysłem.

Projekt "Geologia stosowana dla przemysłu - testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań edukacyjnych opartych na współpracy międzynarodowej" jest projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Okres realizacji: 01.01.2014 r. - 29.06.2015 r.
Budżet: 1 351 666,80 PLN 

 

 

Wróć Do góry