Projekt Shale Mech

tl_files/projekty/ShaleMech/logo-UW_389x178.jpg        tl_files/projekty/ShaleMech/logo-ShaleMech_599x93.jpg           tl_files/projekty/ShaleMech/logo_WG_311x311.jpg

ZINTEGROWANE BADANIA GEOMECHANICZNE W CELU INTENSYFIKACJI WYDOBYCIA GAZU Z ŁUPKOWYCH FORMACJI POMORZA: (SHALE MECH)
Projekt prowadzony jest przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i koordynowany przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB w ramach konsorcjum: PIG-PIB, Wydział Geologii UW oraz  Instytut Geofizyki PAN.

Projekt ma na celu jak najszersze rozpoznanie właściwości geomechanicznych łupków gazonośnych w celu wspomagania poszukiwań i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu.
Badania integrują szerokie spektrum metod: laboratoryjne analizy petrograficzne i mikrotektoniczne oraz badania geomechaniczne, profilowanie rdzenia i interpretacje karotaży, testy i zabiegi szczelinowania oraz  monitoring mikrosejsmiczny na podstawie zdjęć sejsmicznych.
Główną metodą syntezy wyników jest numeryczne modelowanie propagowania się fali sprężystej, naprężeń i odkształceń oraz sprzężonych z nimi przepływów.
Wyniki badań w postaci oprogramowania i procedur prowadzenia badań posłużą do optymalizacji orientacji stabilnych poziomych otworów i zabiegów szczelinowania hydraulicznego oraz oceny ich efektywności.

Więcej informacji na temat projektu:  http://shalemech.pgi.gov.pl/pl/

Nr umowy: BG2/ShaleMech/14
Okres realizacji: 01.12.2014 – 30.11.2017
Budżet projektu: 19 273 125,00 zł
Dofinansowanie NCBiR: 9 883 125,00 zł

tl_files/projekty/ShaleMech/logo-NCBiR_623x381.jpg

Projekt finansowany ze środków programu BlueGas - Polski Gaz Łupkowy
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wróć Do góry