Rada Wydziału

Aktualny skład Rady Wydziału Geologii UW

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 1. Dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW
 2. Dr hab. Andrzej Barczuk, prof. UW
 3. Dr hab. Grzegorz Barczyk
 4. Dr hab. Maciej Bąbel, prof. UW
 5. Dr hab. Krzysztof Bińka
 6. Dr hab. Katarzyna Delura
 7. Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW
 8. Dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński
 9. Dr hab. Jan Dzierżek
 10. Dr hab. Ewa Falkowska
 11. Prof. dr hab. Michał Ginter
 12. Dr hab. Ewa Głowniak
 13. Dr hab. Włodzimierz Humnicki
 14. Dr hab. Sławomir Ilnicki
 15. Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. UW
 16. Dr hab. Paweł Karnkowski, prof. UW
 17. Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW
 18. Prof. dr hab. Andrzej Kozłowski
 19. Dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW
 20. Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
 21. Dr hab. Piotr Łuczyński
 22. Dr hab. Paweł Łukaszewski
 23. Prof. dr hab. Jerzy Małecki
 24. Prof. dr hab. Leszek Marks
 25. Prof. dr hab. Bronisław Matyja
 26. Prof. dr hab. Stanisław Matysiak
 27. Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert
 28. Prof. dr hab. Jan Parafiniuk
 29. Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW
 30. Prof. dr hab. Stanisław Skompski
 31. Prof. dr hab. Ewa Słaby
 32. Prof. dr hab. Stanisław Speczik
 33. Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
 34. Prof. dr hab. Andrzej Tatur
 35. Prof. dr hab. Jerzy Trammer
 36. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 37. Dr hab. Jan Wierchowiec
 38. Dr hab. Barbara Woronko
 39. Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
 40. Dr hab. Anna Żylińska

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących profesorami i dr habilitowanymi

 1. Dr Justyna Domańska-Siuda
 2. Dr Anna Poszytek
 3. Dr Barbara Rybak-Ostrowska
 4. Dr Paweł Rydelek
 5. Dr Marcin Stępień
 6. Dr Emilia Wójcik
 7. Dr Mikołaj Zapalski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Monika Kaczorowska
 2. Mgr Małgorzata Ostrowska
 3. Mgr Adam Stępień

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

 1. Mgr Michał Wyglądała

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Aleksander Jasiak
 2. Michał Kajka
 3. Marta Klimczak
 4. Nikodem Kwasek
 5. Magdalena Łącka
 6. Mateusz Marszałek
 7. Mariola Michalczak
 8. Paula Sierpień
 9. Olga Słupińska
 10. Marta Soin
 11. Krzysztof Waśkiewicz
 12. Piotr Woźniakowski

Stali goście Rady Wydziału

 1. Dr Franciszek Knyszyński, doc. UW
 2. Dr Agnieszka Marcinowska
 3. Dr Radosław Mieszkowski

Przestawiciel Związków Zawodowych

 1. Hanna Karabon
Uchwały i postanowienia Rady Wydziału Geologii UW
Termiarz posiedzeń Rady Wydziału Geologii UW

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Geologii UW w roku akademickim 2014/2015:

semestr zimowy:
26 września 2014 r.
17 października 2014 r.
21 listopada 2014 r.
19 grudnia 2014 r.
23 stycznia 2015 r.

semestr letni:
20 lutego 2015 r.
20 marca 2015 r.
24 kwietnia 2015 r.
22 maja 2015 r.
26 czerwca 2015 r.

Terminarz posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Terminy posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2014/2015:

semestr zimowy:
24 września 2014 r.
15 października 2014 r.
19 listopada 2014 r.
17 grudnia 2014 r.
21 stycznia 2015 r.

semestr letni:
18 lutego 2015 r.
18 marca 2015 r.
22 kwietnia 2015 r.
20 maja 2015 r.
24 czerwca 2015 r.

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Geologii UW
Wróć Do góry