Rada Wydziału

Aktualny skład Rady Wydziału Geologii UW - kadencja 2016-2020

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 1. Dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW
 2. Dr hab. Andrzej Barczuk, prof. UW
 3. Dr hab. Grzegorz Barczyk
 4. Dr hab. Marcin Barski
 5. Dr hab. Maciej Bąbel, prof. UW
 6. Dr hab. Krzysztof Bińka
 7. Dr hab. Katarzyna Delura
 8. Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW
 9. Dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński
 10. Dr hab. Jan Dzierżek
 11. Dr hab. Ewa Falkowska
 12. Prof. dr hab. Michał Ginter
 13. Dr hab. Ewa Głowniak
 14. Dr hab. Włodzimierz Humnicki
 15. Dr hab. Sławomir Ilnicki
 16. Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. UW
 17. Dr hab. Paweł Karnkowski, prof. UW
 18. Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW
 19. Prof. dr hab. Andrzej Kozłowski
 20. Dr hab. Wojciech Kozłowski
 21. Dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW
 22. Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
 23. Dr hab. Piotr Łuczyński
 24. Dr hab. Paweł Łukaszewski
 25. Prof. dr hab. Jerzy Małecki
 26. Prof. dr hab. Leszek Marks
 27. Prof. dr hab. Bronisław A. Matyja
 28. Prof. dr hab. Stanisław Matysiak
 29. Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert
 30. Prof. dr hab. Jan Parafiniuk
 31. Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW
 32. Prof. dr hab. Stanisław Skompski
 33. Prof. dr hab. Stanisław Speczik
 34. Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
 35. Prof. dr hab. Andrzej Tatur
 36. Prof. dr hab. Jerzy Trammer
 37. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 38. Dr hab. Jan Wierchowiec
 39. Dr hab. Barbara Woronko
 40. Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
 41. Dr hab. Anna Żylińska

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących profesorami i dr habilitowanymi

 1. Dr Alicja Bobrowska
 2. Dr Justyna Domańska-Siuda
 3. Dr Andrzej Domonik
 4. Dr Ireneusz Gawriuczenkow
 5. Dr Agnieszka Kłopotowska
 6. Dr Agnieszka Marcinowska
 7. Dr Barbara Rybak-Ostrowska
 8. Dr Paweł Rydelek
 9. Dr Rafał Siuda
 10. Dr Marcin Szymanek
 11. Dr Agnieszka Wasiłowska
 12. Dr Emilia Wójcik

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Grzegorz Kaproń
 2. Mgr Adam Stępień

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

 1. Mgr Anna Tołoczko-Pasek

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Anna Adamska
 2. Kamila Broniszewska
 3. Aleksander Jasiak
 4. Joanna Galanciak
 5. Marta Klimczak
 6. Anna Kołodzińska
 7. Przemysław Krawczyk
 8. Magdalena Krzesicka
 9. Katarzyna Skolimowska
 10. Marta Soin-Sochaczewska
 11. Michał Szatkowski
 12. Piotr Szczepaniak
 13. Krzysztof Waśkiewicz

Przestawiciel Związków Zawodowych

 1. Hanna Karabon 

Stali goście Rady Wydziału

 1. -
Uchwały i postanowienia Rady Wydziału Geologii UW
Termiarz posiedzeń Rady Wydziału Geologii UW

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Geologii UW w roku akademickim 2016/2017:

semestr zimowy:
14 października 2016 r. (Rada wyjazdowa)
25 listopada 2016 r.
16 grudnia 2016 r.
27 stycznia 2017 r.

semestr letni:
24 lutego 2017 r.
24 marca 2017 r.
28 kwietnia 2017 r.
26 maja 2017 r.
23 czerwca 2017 r.

Terminarz posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Terminy posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2016/2017:

semestr zimowy:
28 września 2016 r.
19 października 2016 r.
23 listopada 2016 r.
21 grudnia 2016 r.
25 stycznia 2017 r.

semestr letni:
22 lutego 2017 r.
22 marca 2017 r.
26 kwietnia 2017 r.
24 maja 2017 r.
28 czerwca 2017 r.

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Geologii UW
Wróć Do góry