Rada Wydziału

Aktualny skład Rady Wydziału Geologii UW

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 1. Dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW
 2. Dr hab. Andrzej Barczuk, prof. UW
 3. Dr hab. Grzegorz Barczyk
 4. Dr hab. Maciej Bąbel
 5. Dr hab. Krzysztof Bińka
 6. Dr hab. Katarzyna Delura
 7. Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW
 8. Dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński
 9. Dr hab. Jan Dzierżek
 10. Dr hab. Ewa Falkowska
 11. Prof. dr hab. Michał Ginter
 12. Dr hab. Ewa Głowniak
 13. Dr hab. Włodzimierz Humnicki
 14. Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. UW
 15. Dr hab. Paweł Karnkowski, prof. UW
 16. Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW
 17. Prof. dr hab. Andrzej Kozłowski
 18. Dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW
 19. Dr hab. Piotr Łuczyński
 20. Dr hab. Paweł Łukaszewski
 21. Prof. dr hab. Jerzy Małecki
 22. Prof. dr hab. Leszek Marks
 23. Prof. dr hab. Bronisław Matyja
 24. Prof. dr hab. Stanisław Matysiak
 25. Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert
 26. Prof. dr hab. Jan Parafiniuk
 27. Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW
 28. Prof. dr hab. Stanisław Skompski
 29. Prof. dr hab. Ewa Słaby
 30. Prof. dr hab. Stanisław Speczik
 31. Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
 32. Prof. dr hab. Andrzej Tatur
 33. Prof. dr hab. Jerzy Trammer
 34. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 35. Dr hab. Jan Wierchowiec
 36. Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
 37. Dr hab. Anna Żylińska

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących profesorami i dr habilitowanymi

 1. Dr Justyna Domańska-Siuda
 2. Dr Beata Łuczak-Wilamowska
 3. Dr Anna Poszytek
 4. Dr Barbara Rybak-Ostrowska
 5. Dr Paweł Rydelek
 6. Dr Marcin Stępień
 7. Dr Emilia Wójcik
 8. Dr Mikołaj Zapalski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Monika Kaczorowska
 2. Mgr Małgorzata Ostrowska
 3. Mgr Adam Stępień

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

 1. Mgr Michał Wyglądała

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Magdalena Łącka
 2. Piotr Mazur
 3. Dariusz Puchta
 4. Ewelina Romejko
 5. Filip Rudziński
 6. Katarzyna Skolimowska
 7. Olga Słupińska
 8. Marta Soin
 9. Marcin Syczewski
 10. Krzysztof Waśkiewicz

Stali goście Rady Wydziału

 1. Dr Franciszek Knyszyński, doc. UW
 2. Dr Agnieszka Marcinowska
 3. Dr Radosław Mieszkowski

Przestawiciel Związków Zawodowych

 1. Dr Marek Stępisiewicz
Uchwały i postanowienia Rady Wydziału Geologii UW
Termiarz posiedzeń Rady Wydziału Geologii UW

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Geologii UW w roku akademickim 2013/2014:

semestr zimowy:
27 września 2013 r.
11 października 2013 r.
25 października 2013 r.
22 listopada 2013 r.
20 grudnia 2013 r.
24 stycznia 2014 r.

semestr letni:
28 lutego 2014 r.
21 marca 2014 r.
25 kwietnia 2014 r.
23 maja 2014 r.
27 czerwca 2014 r.

Terminarz posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Terminy posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2013/2014:

semestr zimowy:
25 września 2013 r.
16 października 2013 r.
20 listopada 2013 r.
18 grudnia 2013 r.
22 stycznia 2014 r.

semestr letni:
19 lutego 2014 r.
19 marca 2014 r.
16 kwietnia 2014 r.
21 maja 2014 r.
25 czerwca 2014 r.

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Geologii UW
Wróć Do góry