Rada Wydziału

Aktualny skład Rady Wydziału Geologii UW

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 1. Dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW
 2. Dr hab. Andrzej Barczuk, prof. UW
 3. Dr hab. Grzegorz Barczyk
 4. Dr hab. Marcin Barski
 5. Dr hab. Maciej Bąbel, prof. UW
 6. Dr hab. Krzysztof Bińka
 7. Dr hab. Katarzyna Delura
 8. Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW
 9. Dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński
 10. Dr hab. Jan Dzierżek
 11. Dr hab. Ewa Falkowska
 12. Prof. dr hab. Michał Ginter
 13. Dr hab. Ewa Głowniak
 14. Dr hab. Włodzimierz Humnicki
 15. Dr hab. Sławomir Ilnicki
 16. Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. UW
 17. Dr hab. Paweł Karnkowski, prof. UW
 18. Dr hab. Andrzej Konon, prof. UW
 19. Prof. dr hab. Andrzej Kozłowski
 20. Dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW
 21. Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
 22. Dr hab. Piotr Łuczyński
 23. Dr hab. Paweł Łukaszewski
 24. Prof. dr hab. Jerzy Małecki
 25. Prof. dr hab. Leszek Marks
 26. Prof. dr hab. Bronisław A. Matyja
 27. Prof. dr hab. Stanisław Matysiak
 28. Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert
 29. Prof. dr hab. Jan Parafiniuk
 30. Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW
 31. Prof. dr hab. Stanisław Skompski
 32. Prof. dr hab. Stanisław Speczik
 33. Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
 34. Prof. dr hab. Andrzej Tatur
 35. Prof. dr hab. Jerzy Trammer
 36. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 37. Dr hab. Jan Wierchowiec
 38. Dr hab. Barbara Woronko
 39. Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
 40. Dr hab. Anna Żylińska

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących profesorami i dr habilitowanymi

 1. Dr Alicja Bobrowska
 2. Dr Justyna Domańska-Siuda
 3. Dr Franciszek Knyszyński
 4. Dr Agnieszka Marcinowska
 5. Dr Anna Poszytek
 6. Dr Barbara Rybak-Ostrowska
 7. Dr Paweł Rydelek
 8. Dr Marcin Stępień
 9. Dr Marcin Szymanek
 10. Dr Emilia Wójcik
 11. Dr Mikołaj Zapalski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Hanna Brzózka-Jadach
 2. Mgr Monika Kaczorowska
 3. Mgr Adam Stępień

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

 1. Mgr Anna Tołoczko-Pasek

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Anna Adamska
 2. Kamila Broniszewska
 3. Aleksander Jasiak
 4. Joanna Galanciak
 5. Marta Klimczak
 6. Anna Kołodzińska
 7. Przemysław Krawczyk
 8. Magdalena Krzesicka
 9. Katarzyna Skolimowska
 10. Marta Soin-Sochaczewska
 11. Michał Szatkowski
 12. Piotr Szczepaniak
 13. Krzysztof Waśkiewicz

Przestawiciel Związków Zawodowych

 1. Hanna Karabon 

Stali goście Rady Wydziału

 1. Dr Radosław Mieszkowski
Uchwały i postanowienia Rady Wydziału Geologii UW
Termiarz posiedzeń Rady Wydziału Geologii UW

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Geologii UW w roku akademickim 2015/2016:

semestr zimowy:
02 października 2015 r. 
20 listopada 2015 r.
18 grudnia 2015 r.
22 stycznia 2016 r.

semestr letni:
26 lutego 2016 r.
18 marca 2016 r.
22 kwietnia 2016 r.
20 maja 2016 r.
24 czerwca 2016 r.

Terminarz posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Terminy posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2015/2016:

semestr zimowy:
23 września 2015 r.
14 października 2015 r.
18 listopada 2015 r.
16 grudnia 2015 r.
20 stycznia 2016 r.

semestr letni:
24 lutego 2016 r.
23 marca 2016 r.
20 kwietnia 2016 r.
18 maja 2016 r.
29 czerwca 2016 r.

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Geologii UW
Wróć Do góry