Sekcja Finansowa

Sekcja Finansowa
Fax: (+48 22) 55 40 001;
E-mail: sekcja.finansowa.geol@uw.edu.pl
Godziny pracy: od 800 do 1600

Kasa wydziałowa:
Nr pokoju: P069
Tel.: (+48 22) 55 40 015; Fax: (+48 22) 55 40 001; 
Czynna w poniedziałki i środy w godz. 1000 - 1300

Pracownicy Sekcji Finansowej

Kierownik Sekcji:
Pełnomocnik Kwestora w Wydziale Geologii: 
Małgorzata Mętrak
Nr pokoju: P166
Tel.: (+48 22) 55 40 017
E-mail: m.metrak2@uw.edu.pl

Pracownicy:
Specjalista: mgr Agnieszka Baczewska
Nr pokoju: P073
Tel.: (+48 22) 55 40 009
E-mail: a.baczewska@uw.edu.pl
Specjalista: mgr Magdalena Bieniawska
Nr pokoju: P168
Tel.: (+48 22) 55 40 016
E-mail: mbieniawska@uw.edu.pl
Specjalista: mgr Anna Miernik
Nr pokoju: -
Tel.: -
 
E-mail:a.miernik3@uw.edu.pl  
Specjalista: 
Sylwia Niedźwiecka
Nr pokoju: P168
Tel.: (+48 22) 55 40 016
E-mail: sylwia.niedzwiecka@uw.edu.pl
Specjalista: Krystyna Płóciennik (Kasa wydziałowa)
Nr pokoju: P069
Tel.: (+48 22) 55 40 015
E-mail: a.plociennik@uw.edu.pl 
S
pecjalista: mgr Katarzyna Smardzewska
Nr pokoju: P073
Tel.: (+48 22) 55 40 009 
E-mail: k.smardzewska@uw.edu.pl

 
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Geologii UW ds. Projektów

Starszy specjalista: mgr Monika Kaczorowska
Nr pokoju: P071
Tel.: (+48 22) 55 40 019
E-mail: kaczorowska@uw.edu.pl

Zamówienia publiczne
Specjalista: mgr Lidia Zdanowska
Nr pokoju: P067
Tel.: (+48 22) 55 40 018
E-mail: l.zdanowska@uw.edu.pl

Do pobrania
Wróć Do góry