Stacja Naukowo-Badawcza Ochrony środowiska i wpływów antropogenicznych na wody podziemne

Kontakt:
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i WIgury 93; 02-089 Warszawa
Tel.: (+48 22) 55 40 027; 55 40 028
Fax: (+48 22) 55 40 001

Opiekun stacji:
Prof. dr hab. Jerzy J. Małecki

Tel. (+48 22) 55 40 604, e-mail: Jerzy.Malecki@uw.edu.pl, pok. P063

Pracownicy:

Mgr Anna Wojdalska
Tel. (+48 22) 55 40 027, e-mail: A.Wojdalska@uw.edu.pl, pok. P013


Wróć Do góry