Zak�ad Geologii Klimatycznej


AKTUALNOŚCI

Propozycje prac licencjackich w Zakładzie Geologii Klimatycznej w roku akademickim 2013/2014.
Serdecznie zapraszamy!!!

więcej

Ukazał się nowy raport IPCC o zmianach klimatu na Ziemi

więcej

Szczyt klimatyczny ONZ w Warszawie

W dniach 11-22 listopada 2013 roku w Warszawie odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP19 (Conferences of the Parties), której towarzyszył będzie Spotkanie Stron Protokołu z Kyoto (CMP) tam swoje osiągnięcia.

więcej

Przedmioty:

 • II rok studiów II stopnia na specjalności Geologia klimatyczna:
  • Geologia złóż kopalin pospolitych w Polsce
  • Oceny oddziaływań na środowisko
  • Paleogeografia czwartorzędu
  • Prawo geologiczne i górnicze
  • Seminarium magisterskie
  • Pracownia magisterska
Zakład Geologii Klimatycznej
Copyright © 2013 Zakład Geologii Klimatycznej