Zak�ad Geologii Klimatycznej


AKTUALNOŚCI

Propozycje prac licencjackich w Zakładzie Geologii Klimatycznej w roku akademickim 2013/2014.
Serdecznie zapraszamy!!!

więcej

Ukazał się nowy raport IPCC o zmianach klimatu na Ziemi

więcej

Szczyt klimatyczny ONZ w Warszawie

W dniach 11-22 listopada 2013 roku w Warszawie odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP19 (Conferences of the Parties), której towarzyszył będzie Spotkanie Stron Protokołu z Kyoto (CMP) tam swoje osiągnięcia.

więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Image Slideshow by WOWSlider.com v4.7

Geologia klimatyczna

Słowa kluczowe
paleoklimat, skamieniałości, tektonika, sedymentologia, stratygrafia

Historia Ziemi to historia klimatu. Pierwsza w świecie specjalność geologiczna o bezprecedensowym programie studiów utworzona w 2010 r. Stanowi odpowiedź geologii na wyzwanie jednego ze priorytetów nauki światowej ostatnich lat. W ramach studiów dowiesz się:

 • od czego zależy klimat na Ziemi,
 • czy można zrekonstruować dawne warunki klimatyczne,
 • jaki jest udział człowieka w kształtowaniu klimatu,
 • jak klimat wpływa na zmiany środowiska przyrodniczego,
 • czy prognozowanie klimatu ma sens,
 • czy Ziemia stanie się martwą planetą wskutek wzrostu temperatury,
 • czy może zostanie skuta lodem,
 • i wielu innych fascynujących rzeczy.

  Wybierz specjalizację geologia klimatyczna, a poznasz wiele fascynujących faktów z dziejów Ziemi i odkryjesz skomplikowaną historię klimatu zapisaną w skałach i rzeźbie terenu.

  Dla studentów specjalności geologia klimatyczna organizujemy praktyki terenowe na obszarze Niżu Polskiego i Ukrainy.

  Możesz rozwijać swoje zainteresowania w studenckim kole naukowym Klub Aktywnego Czwartorzędowa "Gigant".

  Oferujemy prace magisterskie poświęcone badaniom zmian klimatu zapisanych w osadach czwartorzędowych w różnych częściach Polski (m.in. Tatry, Mazowsze, Podlasie, Mazury), a także za granicą.

Zakład Geologii Klimatycznej
Copyright © 2013 Zakład Geologii Klimatycznej