Zak�ad Geologii Klimatycznej


AKTUALNOŚCI

Propozycje prac licencjackich w Zakładzie Geologii Klimatycznej w roku akademickim 2013/2014.
Serdecznie zapraszamy!!!

więcej

Ukazał się nowy raport IPCC o zmianach klimatu na Ziemi

więcej

Szczyt klimatyczny ONZ w Warszawie

W dniach 11-22 listopada 2013 roku w Warszawie odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP19 (Conferences of the Parties), której towarzyszył będzie Spotkanie Stron Protokołu z Kyoto (CMP) tam swoje osiągnięcia.

więcej

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Sekretariat Instytutu Geologii Podstawowej

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Pokój: 1075; godz. 8.00 - 16.00

Tel.: (+48 22) 55 40 400; Fax: (+48 22) 55 40 001;

E-mail: igp.geol@uw.edu.pl

Zakład Geologii Klimatycznej
Copyright © 2013 Zakład Geologii Klimatycznej