Zakład Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych

Kierownik:
Prof. dr hab. Stanisław Jan Matysiak

Tel. (+48 22) 55 40 507, e-mail: s.j.matysiak@uw.edu.pl, pok.P078

Pracownicy Zakładu Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych

Nauczyciele akademiccy:
Prof. dr hab. Andrzej Tatur (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 611, pok. P061
Dr hab. Sebastian Kowalczyk (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 532, pok. 1114
Dr Radosław Mieszkowski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 531, pok. P080

Problematyka badawcza
Problematyka badawcza:
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif modelowanie zagadnień termomechaniki ośrodków niejednorodnych i porowatych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif zagadnienia mechaniki pękania, teoria szczelin;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif zagadnienia kontaktowe;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif propagacje fal sprężystych w ośrodkach niejednorodnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif zagadnienia statystycznej mechaniki cieczy i polimerów;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif zagadnienia dyfuzji w ciałach stałych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif badania geofizyczne w geologii inżynierskiej i archeologii.
Możliwości badawcze
Możliwości badawcze:
W zakładzie wykonywane są w pełnym zakresie badania geofizyczne w dziedzinie poszukiwania i ochrony wód podziemnych oraz gospodarki jej zasobami, a w szczególności:
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif poszukiwania wód podziemnych i lokalizacji ich ujęć;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif wykrywania ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif określania migracji zanieczyszczeń w sąsiedztwie składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych a także określania zasięgu infiltracji wód morskich;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif określania stanu technicznego zapór i obwałowań zbiorników wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif dokonywania oceny zmian ośrodka wodno-gruntowego w aglomeracjach miejskich, mających znaczenie przy opracowywaniu planów rozwoju miast;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif określaniu ciągłości warstw w ośrodku gruntowym;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif charakterystyka ośrodka gruntowego pod kątem występowania gruntów organicznych;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif określenia anomalii w podłożu na stanowiskach archeologicznych.
Sprzęt i aparatura do badań laboratoryjnych i polowych
Sprzęt i aparatura do badań laboratoryjnych i polowych:
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif georadar MALA GS, PRO EX (anteny 100, 250, 500 MHz);
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif aparatura sejsmiczna Summit DMT, 24 kanalowa;
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif aparatura do badań geoelektrycznych PMG-102 (kompensator);
tl_files/IHiGI/grafika/kropa.gif aparatura do badań geoelektrycznych, metody tomografii elektrooprowych ABEM Terrameter LS (4 kanałowy), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2007-2013.
Wróć Do góry