Zakład Geologii Klimatycznej

Kierownik:
Prof. dr hab. Leszek Marks
Tel. (+48 22) 55 40 407, e-mail: leszek.marks@uw.edu.pl, pok. 1120

Pracownicy Zakładu Geologii Klimatycznej

Nauczyciele akademiccy:
Dr hab. Jan Dzierżek (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 428, pok. 1112
Dr hab. Barbara Woronko (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 423, pok. 1118
Dr Aleksandra Majecka (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 430, pok. 1113
Dr Michał Makos (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 493, pok. 1097
Dr Marcin Szymanek (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 497, pok. 1117

Emerytowany Prof. dr hab. Leszek Lindner (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 405, pok. 1109
Emerytowany Dr hab. Krzysztof Grzybowski, tel. (+48 22) 55 40 402, pok. 1116

Pracownicy:
Mgr Robert Janiszewski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 461, pok. 1100

Doktoranci:
Mgr Jarosław Kaczorowski (e-mail), pok. 1102
Mgr Agnieszka Muzińska (e-mail), pok. 1100
Mgr Joanna Szarkowska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 402, pok. 1116
Mgr Anna Tołoczko-Pasek (e-mail), pok. 1102
Mgr Monika Wasążnik (e-mail), pok. 1102

Przykłady tematów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich w ZGK
Wróć Do góry