Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej

Kierownik:
Prof. dr hab. Paweł Karnkowski
Tel. (+48 22) 55 40 403, e-mail: Karnkowski@uw.edu.pl, pok. 2023

Pracownicy Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej

Nauczyciele akademiccy:
Prof. dr hab. Stanisław Speczik (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 416, pok. 2036
Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 442, pok. 2037
Dr hab. Katarzyna Delura (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 491, pok. 2039
Dr hab. Jan Wierchowiec (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 444, pok. 2041
Dr Arkadiusz Gąsiński (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 332, pok. 2051
Dr Krzysztof Nejbert (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 435, pok. 2027
Dr Anna Poszytek (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 311, pok. 2028

Wykładowca:
Mgr Marcin Łojek (e-mail), pok. 2107

Doktoranci: 
Mgr Agnieszka Bieńkowska (e-mail)tel. (+48 22) 55 40 338, pok. 2017
Mgr Anna Czarnecka-Skwarek (e-mail)tel. (+48 22) 55 40 338pok. 2017
Mgr Michał Klukowski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 303, pok. 2095
Mgr Marcin Łojek (e-mail), pok. 2107
Mgr Beata Marciniak-Maliszewska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 328, pok. 2083
Mgr Kacper Maruszczak (e-mail), pok. 2119
Mgr Anna Puchta (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 338, pok. 2017

Starszy technik: 
Mgr Anna Czarnecka-Skwarek (e-mail)tel. (+48 22) 55 40 338pok. 2017


Wróć Do góry