Zakład Mineralogii

Kierownik:
Dr hab. Sławomir Ilnicki
Tel. (+48 22) 55 40 301, e-mail: slawomir.ilnicki@uw.edu.pl, pok. 2113

Pracownicy Zakładu Mineralogii

Nauczyciele akademiccy:
Prof. dr hab. Andrzej Kozłowski (e-mail), tel.(+48 22) 55 40 306, pok. 2073
Dr Andrzej Borkowski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 321, pok. 2029
Dr Agnieszka Marcinowska (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 326, pok. 2087
Dr Witold Matyszczak (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 333, pok. 2089

Doktoranci: 
Mgr Małgorzata Cegiełka (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 483pok. 2086
Mgr Krzysztof Maliszewski (e-mail), tel. (+48 22) 55 40 328pok. 2083

Wróć Do góry