Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH

Postępowanie nr ZP/13/01/2017 na: „Dostawę środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego"
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Formularz ofertowy] [Opis przedmiotu zamówienia] [Wzór umowy
[Pytania i odpowiedzi] [Formularz ofertowy - aktualny 28.04.2017 r.] [Opis przedmiotu zamówienia - aktualny 28.04.2017 r.]

(Termin składania ofert upływa 08.05.2017 r., do godz. 1200)

[Informacje z otwarcia ofert] [Unieważnienie części II]

INNE OGŁOSZENIA

-

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie nr ZP/13/01/2017 na: „Dostawę środków czystości, materiałów gospodarczych oraz worków foliowych na potrzeby Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego"
[NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
(19.05.2017 r.)

INFORMACJE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

-

INNE

-

Wróć Do góry