Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH

Postępowanie nr ZP/13/07/2017 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego - 12 częśći"
[Ogłoszenie] [SIWZ] [Opis przedmiotu zamówienia-Zał. 1 do SIWZ] [Formularz ofertowy] [Wzór umowy]
[Zał. 2 do SIWZ] [Zał. 2 do SIWZ - wersja edytowalna]

(Termin składania ofert upływa 22.11.2017 r., do godz. 1000

INNE OGŁOSZENIA

-

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

-

INFORMACJE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Postępowanie nr ZP/13/08/2017 na: „Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Laboratorium Hydrogeologicznego"
[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]

(14.11.2017 r.)

INNE

-

Wróć Do góry