Zamówienia publiczne

KONTAKT:
Mgr Lidia Zdanowska
Nr pokoju: P067
Tel.: (+48 22) 55 40 018
E-mail: l.zdanowska@uw.edu.pl

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH

-

INNE OGŁOSZENIA

-

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie nr ZP/13/07/2017 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego - 12 częśći"
[Najkorzystniejsza oferta - część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 i 12]

(19.12.2017 r.

INFORMACJE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Postępowanie nr ZP/13/07/2017 na: „Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego - 12 częśći"
[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]

(02.02.2018 r.

INNE

-

Wróć Do góry