Seminarium projektu SynerGa i Katedry Geologii Basenów Sedymentacyjnych

Zapraszamy na połączone seminarium projektu SynerGa i Katedry Geologii Basenów Sedymentacyjnych w dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 12:15- 13:45.

 pt.:   "Modelowanie wybranych parametrów współczesnego pola termicznego Ziemi na podstawie pomiarów z Karpat i zapadliska przedkarpackiego"

 Referat wygłosi: dr Rafał Kudrewicz (PGNiG S.A.) 

 Link:  https://meet.google.com/kuw-cvbn-zgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii