Strona Główna
      
      Strona ZGI
      
      Zadaj nam pytanie

 

   Witamy serdecznie na stronie Laboratorium Zakładu Geologii Inżynierskiej, mieszczącego się na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

   Oferujemy nasze usługi w zakresie badań podłoża gruntowego, bazując na doświadczeniu pracowników i najnowocześniejszej aparaturze.
   Począwszy od pojedyńczych analiz laboratoryjnych i określania parametrów gruntowych z badań polowych, kończąc na kompleksowych opracowaniach z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki, zespół praktyków i naukowców rozwiąże dane zagadnienie.
   Nierzadko unikalna w skali kraju, nowoczesna aparatura którą dysponujemy, umożliwia dokładność i precyzję na poziomie światowym. Są to m.in. urządzenia zakupione w ramach Międzyinstytutowego Laboratorium Badań Właściwości i Mikrostruktur Geomateriałów.

   Foldery o zakresie badań wykonywanych w laboratorium (do pobrania, pliki pdf):
Część I (badania wytrzymałościowe, parametrów sprężystych w laboratorium i in-situ, ściśliwości, filtracji, ssania gruntu)
Część II (badania mikrostrukturalne, badania porowatości, sorpcji, gęstości właściwej i objętościowej,analiza termiczna, badania właściwości reologicznych, składu granulometrycznego i potencjału zeta, badania ciśnienia pęcznienia, granic konsystencji i wilgotności optymalnej)
Część III (badania parametrów gruntu in-situ - DMT, CPT, presjometr)

Nazwa poszczególnych pracowni

Kontakt

Imię i Nazwisko opiekuna

Laboratorium Badań Gruntów Nienasyconych

5540574

dr Emilia Wójcik

Sekretariat Laboratorium

5540575

..

Laboratorium Zaawansowanych Metod Mechaniki Gruntów (I)

5540576

dr Tomasz Szczepański

Laboratorium Zaawansowanych Metod Mechaniki Gruntów (II)

5540577

Laboratorium Zaawansowanych Metod Mechaniki Gruntów (III)

5540578

Laboratorium Badań Właściwości Reologicznych

i Analizy Składu Mineralnego

5540579

 dr Ireneusz Gawriuczenkow

Laboratorium Badań Właściwości Sorpcyjnych,

Gęstości Właściwej   i Objętościowej

5540580

drDorota Izdebska-Mucha

dr Jerzy Trzciński

Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

i Mikroanalizy

5540581

dr Jerzy Trzciński

-

Laboratorium preparatyki próbek

Laboratorium Badań Granulometrycznych

5540582

dr Jerzy Trzciński

-

Przygotowalnia Próbek

5540583

-

Magazyn i Wstępna Przygotowalnia Próbek

5540585

mgr Waldemar Granacki