Badania laboratoryjne    Badania polowe    Analizy kompleksowe
 
      Strona Główna
      
      Wytrzymałość
      Odkształcalność
      Param. sprężyste
      Filtracja
      Pęcznienie
      Ciśnienie ssania
      Mikrostruktura
      Skład mineralny
      Wł. fizyczne

 

  Laboratoryjne badania geomateriałów

   Badania gruntów w laboratorium dają możliwości precyzyjnego określenia właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu. Umożliwiają modelowanie procesów fizykomechanicznych i fizykochemicznych w celach prognozowania zachowania gruntu w warunkach naturalnych.

   Nowoczesne urządzenia dają coraz szersze pole badaczom w kwestii doboru warunków badania tak, aby odpowiadały pracy gruntu w rzeczywistości. Kontroli i pomiarom podlegają naprężenia efektywne, ciśnienia porowe (dodatnie oraz ujemne - ciśnienia ssania) czy ścieżki obciążeń. Możliwe jest zadawanie obciążeń dynamicznych i cyklicznych, aby stwierdzić jak zachowa się grunt poddany takich wymuszeniom we współpracy z obiektem inżynierskim.

   Badania laboratoryjne są podstawą do wykalibrowania i stworzenia zależności empirycznych do interpretowania wielu metod polowych.

   Stosowanie badań laboratoryjnych jest konieczne w przypadku skomplikowanych warunków geologiczno-inżynierskich czy wymagających obiektów.

Wybierz rodzaj badań z menu po lewej stronie.