Badania laboratoryjne    Badania polowe    Analizy kompleksowe
 
      Strona Główna
      
      Sejsmika inż.
      Płyta dynamiczna
      Piezometr BAT
      DMT
      CPT
      SD-10
      Presjometr

 

   Badania polowe

   Badania gruntów w warunkach ich naturalnego występowania pozwalają na:

  • Charakterystykę przestrzeni gruntowej w postaci ciągłego określania badanych parametrów sondowań w pionowym profilu.

  • Określenie głębokości podłoża nośnego.

  • Badanie cech gruntów w rodzimym stanie naprężeń, w miejscu gdzie grunt będzie pracował.

  • Szybkie i jednocześnie ekonomiczne otrzymywanie danych o podłożu budowlanym.

  •    Posługując się opisywaną tu aparaturą należy mieć świadomość, iż są to tylko narzędzia, które nam pomagają w charakteryzowaniu właściwości gruntów - tworów przyrody. Wynik zawsze obciążony jest charakterystyką urządzenia, zastosowaną korelacją empiryczną (i jej adekwatnością do badanych utworów geologicznych). Oprócz dokładności i staranności, która jest nieodłącznym elementem przeprowadzanych przez nas badań, do otrzymanych wyników musimy dodać zdobytą wiedzę i doświadczenie aby uzyskać właściwą interpretację cech masywu gruntowego.

       Zespół pracowników Zakładu Geologii Inżynierskiej z pomocą posiadanej aparatury laboratoryjnej i polowej wykonuje kompleksowe prace geologiczne w celu sporządzenia dokumentacji, ekspertyz, opinii i innych opracowań w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki pod nadzorem uprawnionych geologów.

    Wybierz rodzaj badań z menu po lewej stronie