OKAWANGO - IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2021/2022

OKAWANGO - IV Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Geologicznej 2021/2022

OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019
OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019

UWAGA WAŻNA ZMIANA!

TERMIN NADSYŁANIA PRAC NA I ETAP OKAWANGO ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 31 STYCZNIA 2022 R.

Ze względu na obostrzenia i brak możliwości bezpośredniego kontaktu nauczyciel/uczeń w ostatnim czasie zdecydowaliśmy się wydłużyć czas nadsyłania prac konkursowych.

Pozdrawiamy, zespół OKAWANGO


 

Zmienne dzieje Ziemi i tocząca się od milionów lat ewolucja, doprowadziły do pojawienia się człowieka, którego losy od samego początku, nierozerwalnie związane są z geologią i wykorzystaniem zasobów Ziemi.

Absolutnie wszystko co nas otacza, od kanapki przez samochody, telefony, wieżowce aż po satelity, bierze swój początek z ziemi, a geolodzy to jedyni ludzie, którzy potrafią czytać skały jak otwartą księgę i odkrywać nowe, potrzebne nam złoża. Pomimo fundamentalnego znaczenia dla światowego rozwoju technologicznego czy suwerenności energetycznej Polski, geologia jako nauka, czy kluczowa gałąź gospodarki dająca zatrudnienie dziesiątkom tysięcy ludzi, prawie nie pojawia się w polskim systemie szkolnictwa czyniąc ją dla uczniów nieznaną lub enigmatyczną.

By wypełnić tę lukę i przywrócić geologii należne jej miejsce w polskich szkołach, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Wydawnictwem Nowa Era podjął działania zmierzające do upowszechniania wiedzy geologicznej zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Pierwszą naszą wspólną inicjatywą jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej – OKAWANGO do udziału, w którym serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich wraz ze swoimi nauczycielami.

OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019

Dopingujemy do wytężonej pracy!  Nagrody czekają!

DO WYGRANIA

 1. Laureaci OKAWANGO mogą dostać się na studia wyższe na kierunki geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując maksymalną liczbę punków w procedurze kwalifikacyjnej.

 2. Finaliści OKAWANGO uzyskują ułatwienia w procedurze kwalifikacyjnej na kierunkach geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim w postaci maksymalnej liczby punktów z przedmiotu Geografia.

 3. Uczestnicy II-go etapu oraz nauczyciele opiekunowie, mogą otrzymać dodatkowe nagrody ufundowane przez darczyńców i sponsorów Konkursu OKAWANGO.

NASZE WCZEŚNIEJSZE EKSPEDYCJE

Gruzja - ekspedycja
Maroko - ekspedycja

WAŻNE TERMINY

Etap I

 • Do 30 listopada 2021 r. – wstępne zgłoszenia uczestnictwa (mile widziane wcześniejsze – pozwoli nam to lepiej przygotować logistykę)
 • Do 15 stycznia 2022 r. – samodzielne wykonanie prac konkursowych oraz przesłanie ich (zgodna wersja papierowa i elektroniczna) na adres organizatora
  – z dopiskiem "konkurs OKAWANGO".
 • Styczeń/luty 2022 r. – ocena nadesłanych prac konkursowych.
 • Luty 2022 r. – ogłoszenie wyników I etapu oraz ustalenie listy rankingowej dla osób zakwalifikowanych do II finałowego etapu.
 • Wytyczne dla autorów do pobrania stąd [plik DOC]
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
Image

DO POBRANIA

Plakat - OKAWANGO 2021/2022
Plakat OKAWANGO
Regulamin OKAWANGO 2020/2021
Regulamin Konkursu
Wytyczne dla autorów
Wytyczne dla autorów
Zgłoszenie ucznia OKAWANGO 2021/2022
Zgłoszenie uczestnictwa

POLECANE LINKI

kopalnia wiedzy geologicznej
surowce skalne całej Polski
wszystkie mapy na Twojej komórce
geostanowiska w Polsce
katalog obiektów geoturystycznych

Spis polecanej literatury:

 • van Andel T., Nowe spojrzenie na starą planetę, Warszawa, 2010
 • Książkiewicz M., Geologia dynamiczna, Wyd. Geol., Warszawa, 1979
 • Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, 2018
 • Migoń P., Geomorfologia, Warszawa, 2012
 • Stanley S., Historia Ziemi, Warszawa, 2002
 • Mizerski, W., Orłowski, S., Geologia Historyczna, 2017

PATRONAT

HERB_Checiny_106x151.jpg

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
Mgr inż. Robert Jaworski

PARTNERZY I SPONSORZY

Zgłoszenie uczestnictwa OKAWANGO 2018/2019
Image
Image
Lhoist
logo_GeoLearning_93x150.png
Image
GEOPARK
Image
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii