Posiedzenie Naukowe Wydziału Geologii

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu nakowym w dniu 14.05.2021 r. pt.: "Skamieniałości śladowe i ich znaczenie w interpretacji środowiska w transgresywnych piaskach albu (dolna kreda), południowa Polska".

Referat wygłoszą: dr hab. Danuta Olszewska -Nejbert, mgr Jakub Kotowski i dr Krzysztof Nejbert.

 

Morska symbioza sprzed 270 milionów lat

Dr hab. Mikołaj Zapalski z Wydziału Geologii UW razem z naukowcami z Japonii i Polski odkryli w wodach Pacyfiku morskie zwierzęta – liliowce – porastane przez koralowce. Takie symbiozy znane były z mórz paleozoicznych, ale wydawało się, że są wymarłe. Badacze opisali ekologiczną „żywą skamieniałość”, która nie była spotykana w morzach od 273 milionów lat.

 

Dzień Otwarty UW 2021 Online

24 kwietnia odbędzie się Dzień Otwarty na Uniwersytecie Warszawskim, jest to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń UW. W tym roku – podobnie jak w zeszłym – odbędzie się zdalnie.

 

 

Program ERASMUS +

Rozpoczyna się wstępna kwalifikacje studentów i doktorantów Wydziału Geologii do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) na rok akademicki 2021/2022

 

Konkurs "Przedsiębiorca Roku UW"

Konkurs „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego” jest skierowany do pracowników, studentów i absolwentów UW zaangażowanych w prowadzenie własnej firmy. W ten sposób Uniwersytet chce docenić tych wszystkich, którzy tworzą innowacje, zakładają i rozwijają nowe przedsiębiorstwa oraz działają na rzecz gospodarki i społeczeństwa.

 

100 mln złotych dofinansowania dla konsorcjum DARIAH-PL

W ECEG UW w Chęcinach będzie realizowny projekt „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”, którego ednym z celów jest utworzenie sieci innowacyjnych, mobilnych laboratoriów badawczych na Uniwersytecie Warszawskim. Konsorcjum DARIAH-PL koordynowane przez UW uzyskało na realizację projektu 100 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs na Grant i webinary UOTT UW

Inkubator Innowacyjności 4.0, ochrona własności intelektualnej, wsparcie podczas pisania wniosków projektowych oraz komercjalizacja wyników badań to tematy webinarów Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tydzień Noblowski 2020

Tydzień Noblowski w dniach 5-12 października 2020 r. - Centrum Współpracy i Dialogu UW serdecznie zaprasza Pracowników oraz Studentów do wspólnego celebrowania wielkiego święta nauki 

 

Trwa głosowanie na Słowo Roku 2019

Do 31 grudnia można oddać głos w plebiscycie internetowym na Słowo Roku 2019 organizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Każdy może zgłosić własną propozycję lub wybrać spośród słów i wyrażeń zaproponowanych przez organizatorów plebiscytu na stronie sloworoku.uw.edu.pl. W poprzedniej edycji wygrało słowo „konstytucja”. W tym roku wśród propozycji znajdują się m.in. „klimat” i „hulajnoga”.

Święta Bożego Narodzenia to z założenia czas radości, spokoju i odpoczynku. Gorączka przygotowań, spotkania z najbliższymi czy brak możliwości dotarcia do domu na święta mogą być jednak powodami do świąteczno-noworocznego stresu. Wsparcia w tym zakresie członkom społeczności UW może udzielić Centrum Pomocy Psychologicznej.

 

Spotkanie informacyjne 4EU+

5 grudnia w godz. od 9.00 do 11.30 w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące działań zaplanowanych dla Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ oraz projektu „Uniwersytety Europejskie”.

 

UW a nowy Statut

Została uruchomiona nowa strona "UW a nowy Statut", na której będą publikowane informacje i materiały dotyczące zmian zachodzących na uczelni.

 

 

Rady Naukowe Dyscyplin

Trwają wybory członków 22 rad naukowych dyscyplin na UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej mają się one zakończyć do 31 października. Ponieważ rady to zupełnie nowe organy uniwersyteckie, zachęcamy do zapoznania się z tekstem na temat rad (ich kompetencji, liczebności oraz sposobu wyłaniania) przygotowanym przez Zespół rektorski UW.

 

Oficjalne grupy UW na Facebooku

Wszystkich studentów Wydziału Geologii, a w szczególności przyszłych studentów I roku studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów UW na Facebooku.

 

 

Projekt Statutu UW

Prezentujemy „Projekt Statutu UW”, który będzie przedmiotem obrad Senatu uczelni 8 maja. Dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez społeczność akademicką.

 

 

BARBÓRKA 2018

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na spotkanie BARBÓRKOWE, w dniu 7 grudnia 2018 roku.  

 

 

Projekt „Synergia badań ...” zajął pierwsze miejsce w rankingu konkursu NCBiR

Projekt „Synergia badań biogeochemicznych, geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat fliszowych” przygotowany przez Wydział Geologii UW w konsorcjum z Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk zajął pierwsze miejsce w rankingu konkursu NCBiR 1/4.1.1/2018 „Wspólne Przedsięwzięcie INGA”, w ramach strategicznego programu badawczego dla gospodarki, realizowanego przez NCBiR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Please publish modules in offcanvas position.