Projekt „Synergia badań ...” zajął pierwsze miejsce w rankingu konkursu NCBiR

Projekt „Synergia badań biogeochemicznych, geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat fliszowych” przygotowany przez Wydział Geologii UW w konsorcjum z Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk zajął pierwsze miejsce w rankingu konkursu NCBiR 1/4.1.1/2018 „Wspólne Przedsięwzięcie INGA”, w ramach strategicznego programu badawczego dla gospodarki, realizowanego przez NCBiR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021, przez zespół naukowców, w skład którego wchodzą sedymentolodzy, biostratygrafowie, tektonicy, geolodzy strukturalni, geomechanicy, geochemicy, biogeochemicy, petrografowie, hydrogeolodzy oraz geofizycy. Do zespołu zostaną włączeni doktoranci co pozwoli im na prowadzenie badań i zdobywanie doświadczenia w interdyscyplinarnej współpracy badawczo-rozwojowej.

Celem projektu jest przedstawienie modelu głębokich fałdów karpackich jako spójnego systemu naftowego. Projekt obejmuje szerokie spektrum interdyscyplinarnych badań geologicznych, biogeochemicznych i geofizycznych. Unikatowym elementem projektu jest eksperyment biogeochemiczny weryfikujący możliwości mikrobiologicznego generowania gazu oraz pozwalający na określenie podstawowych elementów modelu generowania gazu w oparciu charakterystykę chemiczną matrycy skalnej, skład zespołów mikrobiologicznych i skład generowanego gazu. W ramach analizy statystycznej odwzorowane zostaną możliwości mikrobiologicznego generowania gazu w warunkach laboratoryjnych. Synergia badań umożliwi określenie ewolucji basenu i systemu naftowego przy zastosowaniu zaawansowanych technik numerycznych oraz eksperymentów technologicznych.

Please publish modules in offcanvas position.