Nowy kierunek studiów Geologia poszukiwawcza oraz zmodyfikowany program studiów Geologia stosowana - od roku akademickiego 2019/2020

Informujemy, że w ramach realizacji projektów „Zmodyfikowany program studiów geologia stosowana” oraz „Utworzenia nowego kierunku studiów drugiego stopnia geologia poszukiwawcza” w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków PO WER ścieżka 3.5 przygotowany został zmodyfikowany program na kierunku geologia stosowana i program studiów na nowym kierunku geologia poszukiwawcza.

Image

Programy te powstały na podstawie doświadczeń z dotychczasowej współpracy Wydziału Geologii z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz współpracy międzynarodowej. Mają one specjalistyczny charakter, łącząc zagadnienia związane z teoretycznym zastosowaniem geologii z możliwością praktycznej aplikacji wiedzy.


Programy studiów umożliwiają zdobywanie wiedzy teoretycznej, w przeważającej mierze opierają się jednak na przedmiotach realizowanych w formie praktików, zajęć laboratoryjnych, zajęć projektowych oraz kursów terenowych. Zawierają bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, pozwalającą na rozszerzenie zdobywanej wiedzy i zindywidualizowanie ścieżki kształcenia. Do programu zostały wprowadzone obowiązkowe praktyki zawodowe lub praktyki badawcze.


Szczegóły na temat Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na www.zip.uw.edu.pl

 

Szczegółowe informacje na temat zmodyfikowanego programu geologia stosowana i nowego programu geologia poszukiwawcza – na stronie Studia II stopnia

Image

Please publish modules in offcanvas position.