Aktualne zarządzenia Rektora UW związane z COVID-19

baner ZARZADZENIA REKTORA


18 czerwca 2021 r.

 


7 czerwca 2021 r.

 

Druga tura rejestracji na szczepienie w (UPSz)

 

Do 8 czerwca (do północy) trwa druga tura zapisów na szczepienia w Uniwersyteckim Punkcie Szczepień (UPSz) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

 

Program przeznaczony jest dla osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione i ma na celu zbudowanie bezpiecznego miejsca pracy i studiowania, niezależnie od kryteriów wiekowych (poza warunkiem ogólnym – ukończony 18. rok życia). Kompleksową obsługę medyczną, w tym rejestrację, ustalanie terminów i informowanie pacjentów o terminach szczepień oraz wykonywanie szczepień, będzie świadczyć CenterMed.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kto i w jaki sposób może się zapisać na szczepienie można znaleźć stronie UW https://www.uw.edu.pl/druga-tura-rejestracji-na-szczepienie-w-upsz/   


6 maja 2021 r.

 

Uruchomienie Uniwersyteckiego Punku Szczepień (UPSz) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

 

Uniwersytet Warszawski przystępuje do zorganizowania Uniwersyteckiego Punktu Szczepień (UPSz) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (przestrzeń sportowa na poziomie -1), w ramach wytycznych rządowych dla programu zakładowych punktów szczepień, którego rozpoczęcie przewidziane jest na przełom maja i czerwca 2021 roku.

 

Program przeznaczony jest dla osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione i ma na celu zbudowanie bezpiecznego miejsca pracy i studiowania, niezależnie od kryteriów wiekowych (poza warunkiem ogólnym – ukończony 18. rok życia).

 

Szczegółowe informacje dotyczące kto i w jaki sposób może się zapisać na szczepienie przeciwko CoVID-19 w Uniwersyteckim Punkcie Szczepień, można znaleźć na stronie UW.


23 marca 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Rektor UW wydał nowe zarządzenie:

 

Zarządzenie ma zastosowanie od dnia 20 marca 2021 r.

 

Informacje również na stronie UW: https://www.uw.edu.pl/funkcjonowanie-uw-od-20-marca/


16 października 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Rektor UW wydał nowe zarządzenie:

 

Zarządzenie ma zastosowanie od dnia 17 października 2020 r.

 

Informacje również na stronie UW: https://www.uw.edu.pl/zmiany-w-funkcjonowaniu-uw-w-czasie-pandemii/


30 września 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Rektor UW wydał:

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 października  br.

 

Informacje można również znaleźć na stronie UW: https://www.uw.edu.pl/funkcjonowanie-uw-po-1-pazdziernika/


16 września 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Uniwersytet przygotował zasady dot. przebywania, studiowania i pracy stacjonarnej na UW. Wytyczne uwzględniają zalecenia sanitarne GIS.

Wytyczne dot. przebywania, studiowania i pracy stacjonarnej na UW obowiązują od 14 września 2020 do odwołania.

 

 

Informacje można również znaleźć na stronie UW: https://www.uw.edu.pl/ogolne-wytyczne-dot-przebywania-studiowania-i-pracy-stacjonarnej-na-uw/


8 września 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Rektor UW, wydał:

 

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące działalności uczelni w nadzwyczajnym okresie.


21 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Rektor UW, wydał:

Zarządzenie wprowadza następujące zasady fukcjonowania uczelni:

 • KSZTAŁCENIE:
  • przedłużenie zajęć zdalnych dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy do końca roku akademickiego 2019/2020

   WYJĄTEK: zajęcia, których realizacja wymaga fizycznej obecności w miejscu badań, praktyk etc. (dotyczy to np. zajęć terenowych, praktycznych, laboratoryjnych);

  • wprowadzenie harmonogramów zajęć praktycznych na poszczególnych kierunkach studiów;

  • zawieszenie obozów studenckich nieobjętych programem studiów;

  • przeprowadzanie zajęć, zaliczeń, egzaminów (w tym dyplomowych) zgodnie ze znowelizowanym kalendarzem akademickim i w trybie zdalnym;

  • zawieszenie egzaminów i zaliczeń odbywających się w budynkach UW.

 • PRACA:
  • możliwość pracy zdalnej

   WYJĄTEK: pracownicy, od których obowiązków zależy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy członków społeczności akademickiej lub ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku;

  • możliwość wykonywania obowiązków służbowych w systemie dyżurów lub ruchomego czasu pracy

   – Decyzje dotyczące organizacji pracy w jednostkach podejmują ich kierownicy.

 

NADAL OBOWIĄZUJĄ:

 • zawieszenie służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu do 30 czerwca 2020 r.;
 • odwołanie wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW do 31 sierpnia 2020 r.;
 • wstrzymanie kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakazu odwiedzin w tych obiektach do 30 czerwca 2020 r.;
 • uproszczone procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów finansowych, określone w zarządzeniu nr 67 Rektora UW z 3 kwietnia 2020 r.

 

Z dniem 24 maja 2020 r. tracą moc:

 

 

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące działalności uczelni w nadzwyczajnym okresie.


5 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Prof. Marcin Pałys, Rektor UW, wydał:

 

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące działalności uczelni w nadzwyczajnym okresie.


7 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 2020 r. oraz zarządzeniem nr 70 rektora UW z 7 kwietnia 2020 r., które dotyczą następujących zmian:

 

 • przedłużenia do 15 maja 2020 r. zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy;
 • ograniczenia do 15 maja 2020 r. pracy na terenie uczelni;
 • zawieszenia do 30 czerwca 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych;
 • odwołania do 31 sierpnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW;
 • zastosowania 50-procentowej obniżki opłaty za zakwaterowanie studentów, doktorantów, a także słuchaczy studiów podyplomowych „Szkoły Edukacji PAFW – UW” i stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w obiektach UW w maju 2020 r.

 

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące działalności uczelni w nadzwyczajnym okresie.


26 marca 2020 r.

 

Zarządzenie Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni (Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19)

 

17 marca, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zostało wprowadzone ograniczenie obowiązku pracy na terenie uczelni do 27 marca. 26 marca ten okres został wydłużony do 10 kwietnia.

Zarządzenia Rektora UW, które regulują tę kwestię, zawierają ważne informacje dla kierowników jednostek organizacyjnych UW oraz jednostek administracji ogólnouczelnianej.

 

Dokument wprowadza pracę zdalną jako zasadę na całym Uniwersytecie. Wyjątkiem od niej są stanowiska, których istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na UW oraz ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku.

 

Jednostki administracji ogólnouczelnianej pracują całkowicie w trybie zdalnym, z wyłączeniem biur wymienionych w załączniku zarządzenia (Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19)

 

Zarządzenie Rektora UW wynika z dokumentu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie ministra w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

 


17 marca 2020 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z dziś wydanym Zarządzeniem nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Zarządzenie zawiera ważne informacje dla kierowników jednostek organizacyjnych UW oraz kierowników jednostek administracji ogólnouczelnianej.

 

Dokument wprowadza pracę zdalną jako zasadę na całym Uniwersytecie. Wyjątkiem od niej są stanowiska, których istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na UW oraz ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku.

Jednostki administracji ogólnouczelnianej pracują całkowicie w trybie zdalnym, z wyłączeniem biur wymienionych w załączniku zarządzenia.

 

Wprowadzone zasady będą obowiązywały do 27 marca 2020 r.

 

 

Zarządzenie Rektora wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


10 marca 2020 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

 

Zarządzenie dotyczy m.in.:

 • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
 • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
 • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Zarządzenie wchodzi w życie 11 marca 2020 r.

 

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie:


Please publish modules in offcanvas position.