Aktualne informacje Dziekana dotyczące funkcjonowania Wydziału Geologii związane z wirusem COVID-19

baner poziomy Informacje Dziekana


25 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z dalszymi ograniczeniami w przemieszczaniu się wprowadzonymi przez Rząd RP (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemi), bardzo proszę o dalsze skrócenie swojego przebywanie w budynku Wydziału Geologii, najlepiej tylko do sytuacji niezbędnych.

 

Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi mi przez Zespół Rektorski proszę ograniczyć spotkania z innymi pracownikami, z zachowaniem zasady przebywania 1 osoby w pokoju lub laboratorium. Wszelkie zebrania są wykluczone, możliwe jest jedynie ewentualne przekazanie dokumentów z zachowaniem bezpiecznego dystansu.


Ograniczenia obecności pracowników administracji oraz pracowników technicznych pozostają bez zmian (zgodnie z poprzednim listem), do 14 kwietnia.

 

Dyżury ulegają skróceniu:

  • Dziekanat: poniedziałek, środa, piątek, godz. 8-12;
  • Sekcja Finansowa: codziennie, godz. 8-12;
  • Sekcja Gospodarczo-Techniczna: dalsze zmniejszenie ilości osób zgodnie z poleceniami Dyrektora Administracyjnego.

 

Niezbędne sprawy w Sekcji Finansowej proszę załatwiać drogą mailową; skany podpisanych i opisanych faktur (tylko niezbędne zakupy) należy przesłać na adres p. Pełnomocnik Kwestora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W tej trudnej sytuacji, życzę Państwu dużo cierpliwości, spokoju i oczywiście zdrowia, które możemy zachować unikając spotkań i pracując zdalnie.

 

Dr hab. Katarzyna Delura
Prodziekan ds. finansowych


17 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

prosimy o zapoznanie się z dziś wydanym Zarządzeniem nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Zarządzenie zawiera ważne informacje dla kierowników jednostek organizacyjnych UW oraz kierowników jednostek administracji ogólnouczelnianej.

 

Dokument wprowadza pracę zdalną jako zasadę na całym Uniwersytecie. Wyjątkiem od niej są stanowiska, których istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na UW oraz ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku.

Jednostki administracji ogólnouczelnianej pracują całkowicie w trybie zdalnym, z wyłączeniem biur wymienionych w załączniku zarządzenia.

 

Wprowadzone zasady będą obowiązywały do 27 marca 2020 r.

 

Zarządzenie Rektora wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


17 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Ze względu na ogłoszony od dnia 14 marca do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązują szczególne zasady, m.in. zostały zawieszone zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach. W związku z komunikatem dotyczącym zasad funkcjonowania Uczelni od 16 marca 2020 r., proszę o minimalizację i ograniczenie przebywania w budynkach UW, w tym na Wydziale Geologii. Dlatego zachęcam do pracy w sposób zdalny w celu maksymalnego ograniczenia niebezpieczeństw wynikających z kontaktów bezpośrednich. A co za tym idzie proszę o przychodzenie na Wydział tylko w przypadkach absolutnie niezbędnych i przebywanie tam możliwie najkrócej. Jedną z podstawowych zasad prewencji przeciw zarażeniu się Wirusem jest izolacja od innych osób, z tego też powodu proszę o nieprzyprowadzanie dzieci do pracy na Wydziale Geologii, z uwagi na ich bezpieczeństwo, jak również innych osób przebywających na Wydziale.

Prof. dr hab. Ewa Krogulec
Dziekan Wydziału Geologii


16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z aktualnym komunikatem Rektora o zasadach funkcjonowania Uczelni od dnia 16 marca, proszę Państwa o rozwagę, minimalizację i ograniczenie przebywania w budynkach UW, w tym na Wydziale Geologii.

 

Proszę o respektowanie punktu 8 Komunikatu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego - "Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum".

 

Proszę także o o śledzenie na bieżąco wszystkich komunikatów i zarządzeń.Prof. dr hab. Ewa Krogulec
Dziekan Wydziału Geologii

 

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie:


16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z komunikatem J.M. Rektora UW, chciałabym poinformować, że dalszym zmianom ulegają zasady pracy i obecności na Wydziale Geologii.
Od dzisiaj, przez następne 2 tygodnie, t.j. do 27 marca 2020 r., obowiązują następujące godziny pracy jednostek administracji Wydziału Geologii:

 

  • Sekcja Finansowa: godz. 8-12, obecny 1 pracownik dyżurny;
  • Zamówienia Publiczne: poniedziałek, godz. 8-12;
  • Dziekanat: godz. 8-12, obecny 1 pracownik dyżurny,
  • Ośrodek komputerowy: godz. 9-13, obecny 1 pracownik dyżurny;
  • Biblioteka: nieczynna;
  • Muzeum: nieczynne;
  • Sekcja Gospodarczo-techniczna: tylko pracownicy dyżurni w minimalnym wymiarze.

 

Niezbędne sprawy w Sekcji Finansowej proszę załatwiać drogą mailową; skany podpisanych i opisanych faktur (tylko niezbędne zakupy) należy przesłać na adres p. Pełnomocnik Kwestora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Sposób świadczenia pracy pracowników technicznych i sekretariatów w Instytutach i Katedrze ustalają bezpośredni przełożeni wymienionych pracowników, zgodnie z zaleceniami JM Rektora proszę o maksymalne zminimalizowanie ich obecności w budynku.


Wszystkich pracowników, którzy będą świadczyli pracę zdalną, bardzo proszę o stały kontakt mailowy i telefoniczny oraz śledzenie na stronie UW nowych komunikatów w sprawie dalszego postępowania.

 

Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie wyżej wymienione zalecenia sposobu pracy mogą obowiązywać przez kolejne 2 tygodnie, o czym poinformuję mailowo.

 

Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkim zdrowia oraz cierpliwości.

 

Dr hab. Katarzyna Delura
Prodziekan ds. finansowych


Please publish modules in offcanvas position.