OKAWANGO - III Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Geologicznej 2020/2021

OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019

Wyniki II etapu OKAWANGO 2021

 

Szanowni Państwo, Uczestnicy Konkursu OKAWANGO 2021, Nauczyciele,

 

Konkurs OKAWANGO 2021 dobiegł końca. Dziękujemy Nauczycielom za włożone zaangażowanie w dopingowanie swoich uczniów do wytężonej pracy – ich sukcesy to również Wasza zasługa!

Uczniowie, dziękujemy za trud włożony w naukę i przygotowania do Konkursu. Mamy nadzieję, że doświadczenia, które zdobyliście będą w przyszłości procentować. Mamy również nadzieję na spotkanie z Wami na geologicznych szlakach Polski i Świata.


Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim startującym. Brawo…


Po wysłuchaniu prezentacji, Komisja Konkursowa OKAWANGO 2021, po naradzie podjęła decyzję, co do ostatecznej klasyfikacji zawodników, przyznając za prezentacje odpowiednie ilości punktów (patrz niżej).

 

WYNIKI DRUGIEGO ETAPU KONKURSU OKAWANGO 2021

 

Przypominamy, że bycie laureatem lub finalistą OKAWANGO przynosi wymierne korzyści:

 1. LAUREACI OKAWANGO (wszystkich stopni) dostają się na studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunki GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA / GEOLOGIA STOSOWANA, uzyskując maksymalną liczbę punków w procedurze kwalifikacyjnej. Jest to jednoznaczne z otrzymaniem indexu Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Finaliści OKAWANGO uzyskują ułatwienia w procedurze kwalifikacyjnej na studia wyższe na kierunkach GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA / GEOLOGIA STOSOWANA na Uniwersytecie Warszawskim w postaci maksymalnej liczby punktów z przedmiotu geografia na poziomie rozszerzonym. Statystyki pokazują, że bycie finalistą OKAWANGO daje bardzo dużą szansę na dostanie się na studia Wydziału Geologii UW.

 

Zachęcamy do podjęcie studiów na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego!!!

Do zobaczenia…
 

dr hab. Zbigniew Remin
Przewodniczący Komisji Konkursowej OKAWANGO 2021


Szanowni Państwo, Uczestnicy Konkursu OKAWANGO 2021, Nauczyciele,

 

Przekazujemy wytyczne dotyczące Finałowego Etapu Konkursu OKAWANGO 2021. Podobnie jak w roku ubiegłym, z oczywistych względów, Etap Finałowy przeprowadzony będzie w wersji on-line.
 


Do Ramowy plan Etapu Finałowego Konkursu OKAWANGO 2021 – wersja online

 • 7 czerwca (poniedziałek), godz. 12.00 – I-szy egzamin pisemny.
 • 8 czerwca (wtorek), godz. 12.00 – II-gi egzamin pisemny.
 • 8-9 czerwca – prace Komisji Konkursowej; ocena prac pisemnych; wyłonienie 5 uczestników z największą liczbą punktów; zaproszenie do wygłoszenia prezentacji dotyczącej projektu, zgłaszanego przez uczestników na I-szy etap Konkursu OKAWANGO 2021.
 • 10 czerwca (czwartek) >>> prezentacje głoszone przez 5 najlepszych uczestników konkursu; spośród nich Komisja Konkursowa wyłoni troje Zwycięzców; zaproszenie otwarte dla wszystkich.

 


Etapy pisemne – ważne informacje!!!
Konkurs pisemny będzie przeprowadzony za pomocą „narzędzi Google”. O godzinie 12.00 w poniedziałek 7 czerwca i we wtorek 8 czerwca, do uczestników zostanie wysłany mail z "linkiem" do egzaminu. Na wypełnienie egzaminu uczestnicy będą mieli za każdym razem około dwóch godzin (dokładna ilość czasu będzie każdorazowo zdefiniowana).


Wiodąca tematyka części pisemnych będzie obejmować poniższe zagadnienia; nie jest to jednak lista kompletna i pytania mogą wykraczać poza sugerowane poniżej wątki!

 • Podstawa programowa w wersji rozszerzonej;
 • Historia Ziemi (np. najważniejsze zdarzenia w historii rozwoju życia na Ziemi; zmiany paleogeograficzne; główne ruchy górotwórcze w Polsce i na świecie);
 • Procesy geologiczne (np. powstawanie skał, gór, tektonika, wulkanizm, środowiska sedymentacji, procesy rzeźbotwórcze, wietrzenie, erozja, kolejność procesów geologicznych, itp.);
 • Praca z mapą geologiczną i przekrojami (np. główne jednostki geologiczne Polski, najważniejsze złoża surowców w Polsce; znajomość podstawowych struktur geologicznych (np. antyklina, synklina, azymut, przeliczanie skali itp.).

 

Tematy do samodzielnego przygotowania !!!


Prezentacje ustne – ważne informacje!!!
Prezentacje wygłaszane będą za pomocą komunikatora Google Meet w obecności innych uczestników, nauczycieli i zaproszonych gości.Pięciu najlepszych uczestników wygłosi prezentacje na temat wybrany podczas I etapu OKAWANGO 2021; dlatego sugerujemy by każdy uczestnik miał przygotowaną prezentację dotyczącą swojego tematu!

 • Pięciu najlepszych uczestników wygłosi prezentacje na temat wybrany podczas I etapu OKAWANGO 2021; dlatego sugerujemy by każdy uczestnik miał przygotowaną prezentację dotyczącą swojego tematu!
 • Prezentacje powinny być przygotowane w formacie „Power Point” lub „pdf”; >>> udostępnienie ekranu z otwartą prezentacją i jej omówienie;
 • W prezentacji należy maksymalnie uwypuklić temat swojej pracy z naciskiem na różne aspekty geologiczne;
 • CZAS PREZENTACJI NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 15 MIN + 5 min na pytania od Członków Komisji; trzeba wcześniej przećwiczyć, gdyż nie będzie możliwości przedłużania prezentacji!
 • Najlepiej oceniona prezentacja może otrzymać maksymalnie 50 punktów – kolejne odpowiednio mniej (40, 30, 20, 10);

 

Po wygłoszeniu prezentacji przez uczestników, Komisja dokona ich oceny. Ostateczna lista rankingowa pojawi się po posiedzeniu Komisji – o szczegółach będziemy informować na bieżąco drogą elektroniczną.

 

 [Wytyczne OKAWANGO 2021 - on-line (plik pdf)]

 

Z geologicznym pozdrowieniem

dr hab. Zbigniew Remin
Przewodniczący Komisji Konkursowej OKAWANGO 2021


Szanowni Państwo, Nauczyciele, Uczniowie

 

Jak sami widzimy, zachorowania w ostatnim czasie znacznie przyspieszyły, w związku z powyższym musimy liczyć się z nowymi obostrzeniami. Z tego powodu znalezienie nowego terminu nie jest sprawą łatwą.

 

Sprawę cały czas monitorujemy i będziemy Państwa informować mniej wiecej w cotygodniowych informacjach. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej gdzie również takie informacje będą zamieszczane. W przypadku znalezienia terminu, w którym będzie można przeprowadzić Etap Finałowy, zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Niestety, ze względów pandemicznych, cały czas bierzemy pod uwagę zdalen przeprowadzenie Finału.


Pozdrawiamy,
Zespół OKAWANGO 2021


Wyniki I etapu OKAWANGO 2021

 

Szanowni Państwo, drodzy Nauczyciele i Uczniowie

 

Oddajemy w wasze ręce wyniki tegorocznych zmagań w I-szym etapie OKAWANGO.
Otrzymaliśmy od Państwa wielką ilość zgłoszeń – przeszło to nasze oczekiwania, pomimo panującej pandemii.

 

Jesteśmy również zbudowani jakością napływających prac – połowa została oceniona na 80 i więcej punktów. Dowodzi to dojrzałości uczniów i doskonałego, merytorycznego przygotowania nauczycieli – gratulujemy!

 

W tegorocznej edycji do etapu finałowego zakwalifikowaliśmy 21 najlepszych osób. Mamy nadzieję, że w Etapie Finałowym OKAWANGO 2021 walka o pierwsze lokaty będzie zażarta.

 

Niestety Etap Finałowy (o czym informowaliśmy już nauczycieli) nie odbędzie się w planowanym terminie na przełomie marca i kwietnia. Przewidywania naukowców wskazują, że kolejny szczyt zachorowań przypadnie właśnie na przełom marca/kwietnia, stąd utrzymanie dotychczasowego terminu Gali Finałowej w ECEG, wydaje się niemożliwe!

 

Będziemy szukać innego terminu - późniejszego, biorąc pod uwagę również terminy matur. W najgorszym przypadku - a będzie to związane z stanem epidemiologicznym, finał OKAWANGO przeprowadzimy drogą internetową. O wszystkich zmianach będziecie Państwo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Jeszcze raz gratulujemy uczniom i nauczycielom podjętego wysiłku – było warto!
Zespół OKAWANGO 2021

 

 

  WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU OKAWANGO 2021 


 

Kryteria kwalifikacji do Etapu Finałowego OKAWANGO 2021

 

Szanowni Państwo,

Jak co roku napływają do nas prośby o przytoczenie właściwej liczby punktów, jakie zdobyli Wasi uczniowie, a nie zostali zakwalifikowani do Etapu Finałowego OKAWANGO.

 

Proces oceniania prac jest wieloetapowy:

I – przejście etapu formalnego (np. obecność wszystkich zgód; proces oceny przez systemy antyplagiatowe – np. czy nadesłana praca nie jest podobna do prac nadesłanych wcześniej, itp.).

II - dopiero po tym etapie nastepuje właściwa merytoryczna ocena prac, która prowadzona jest przez powołaną przeze mnie Komisję Oceniającą. Komisja Oceniająca jest organem niezależnym i przedstawia Przewodniczącemu rekomendacje dotyczące osób, które mogą wystartować w Etapie Finałowym.


Praktyką, którą stosujemy jest niepublikowanie wyników osób, które nie uzyskały pozytywnych rekomendacji Komisji Oceniającej. W przeciwnym razie nie zajmowali byśmy się niczym innym tylko odpowiadaniem na zapytania, dlaczego ta lub inna osoba nie uzyskała kwalifikacji do Etapu Finałowego OKAWANGO. Z tej praktyki nie będziemy rezygnowali.


Warto tu nadmienić, że tegoroczna edycja OKAWANGO 2021, pomimo mniejszej liczby zgłoszeń ze względów pandemicznych, stoi na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że niektóre osoby, które np. uzyskały pozytywny wynik w ubiegłorocznej edycji, w edycji tegorocznej nie miałyby szans.


Z powyższych względów publikujemy wyniki tylko tych osób, które zostały zakwalifikowane do tegorocznej Edycji Finałowej OKAWANGO 2021.

 

Z poważaniem
dr hab. Zbyszek Remin
Przewodniczący Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Geologicznej – OKAWANGO 2021


 

OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019
OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019

Dopingujemy do wytężonej pracy!  Nagrody czekają!

DO WYGRANIA

 1. Laureaci OKAWANGO mogą dostać się na studia wyższe na kierunki geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując maksymalną liczbę punków w procedurze kwalifikacyjnej.

 2. Trzech najlepszych laureatów uzyskuje możliwość uczestniczenia w zagranicznej ekspedycji geologicznej organizowanej przez Wydział Geologii UW; zobacz nasze wcześniejsze ekspedycje...

 3. Finaliści OKAWANGO uzyskują ułatwienia w procedurze kwalifikacyjnej na kierunkach geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim w postaci maksymalnej liczby punktów z przedmiotu Geografia.

 4. Uczestnicy II-go etapu oraz nauczyciele opiekunowie, mogą otrzymać dodatkowe nagrody ufundowane przez darczyńców i sponsorów Konkursu OKAWANGO.

NASZE WCZEŚNIEJSZE EKSPEDYCJE

Gruzja - ekspedycja
Maroko - ekspedycja

WAŻNE TERMINY

Etap I

 • Do 30 listopada 2020 r. – wstępne zgłoszenia uczestnictwa (mile widziane wcześniejsze – pozwoli nam to lepiej przygotować logistykę)
 • Do 15 stycznia 2021 r. – samodzielne wykonanie prac konkursowych oraz przesłanie ich (zgodna wersja papierowa i elektroniczna) na adres organizatora
  – z dopiskiem "konkurs OKAWANGO".
 • Styczeń/luty 2021 r. – ocena nadesłanych prac konkursowych.
 • Luty 2021 r. – ogłoszenie wyników I etapu oraz ustalenie listy rankingowej dla osób zakwalifikowanych do II finałowego etapu.
 • Wytyczne dla autorów do pobrania stąd [plik DOC]

ETAP II
Ramowy plan Etapu Finałowego Konkursu OKAWANGO 2021 – wersja on-line

 • 7 czerwca (poniedziałek), godz. 12.00 – I-szy egzamin pisemny;
 • 8 czerwca (wtorek), godz. 12.00 – II-gi egzamin pisemny;
 • 8-9 czerwca – prace Komisji Konkursowej; ocena prac pisemnych; wyłonienie 5 uczestników z największą liczbą punktów; zaproszenie do wygłoszenia prezentacji dotyczącej projektu, zgłaszanego przez uczestników na I-szy etap Konkursu OKAWANGO 2021.
 • 10 czerwca (czwartek) >>> prezentacje głoszone przez 5 najlepszych uczestników konkursu; spośród nich Komisja Konkursowa wyłoni troje Zwycięzców; zaproszenie otwarte dla wszystkich.
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
Image

DO POBRANIA

Plakat - OKAWANGO 2020/2021
Plakat OKAWANGO
Regulamin OKAWANGO 2020/2021
Regulamin Konkursu
Wytyczne dla autorów
Wytyczne dla autorów
Zgłoszenie ucznia OKAWANGO 2020/2021
Zgłoszenie uczestnictwa

POLECANE LINKI

kopalnia wiedzy geologicznej
surowce skalne całej Polski
wszystkie mapy na Twojej komórce
geostanowiska w Polsce
katalog obiektów geoturystycznych

Spis polecanej literatury:

 • van Andel T., Nowe spojrzenie na starą planetę, Warszawa, 2010
 • Książkiewicz M., Geologia dynamiczna, Wyd. Geol., Warszawa, 1979
 • Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, 2018
 • Migoń P., Geomorfologia, Warszawa, 2012
 • Stanley S., Historia Ziemi, Warszawa, 2002
 • Mizerski, W., Orłowski, S., Geologia Historyczna, 2017

PATRONAT

HERB_Checiny_106x151.jpg

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
Mgr inż. Robert Jaworski

PARTNERZY I SPONSORZY

Zgłoszenie uczestnictwa OKAWANGO 2018/2019
Image
Image
Lhoist
logo_GeoLearning_93x150.png
Image
GEOPARK
Image

Please publish modules in offcanvas position.