Plan zajęć - rok akademicki 2021/2022 (semestr zimowy)

IV rok

Kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA
specjalizacje:

 

STUDIA II STOPNIA

Image

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

I rok

Kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA   (I rok - drugi semestr)
specjalności:

II rok

Kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA  (II rok - drugi semestr)
specjalności:

Image