Rekrutacja

W roku akademickim 2019/2020 Wydział Geologii prowadzi rekrutację na następujących kierunkach:

 

Studia I stopnia:

 Kierunek studiów  GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA GEOLOGIA STOSOWANA
 Opis kierunku studiów
  •  studia licencjackie (stacjonarne) (3 lata)
  • zakończenie dyplomem licencjata
  • studia inżynierskie (stacjonarne) (3,5 roku)
  • zakończone dyplomem inżyniera geologa
Rekrutacja otwarta 26  62
 Przeniesienia 5 5
 Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów  10  10

Studia II stopnia:

 Kierunek studiów  GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
GEOLOGIA STOSOWANA
 Opis kierunku studiów
  •  studia magisterskie (stacjonarne) (2 lata)
  • zakończenie dyplomem magistra
  • studia magisterskie (stacjonarne) (2 lata)
  • zakończone dyplomem magistra
  • początek studiów od semestru letniego
Rekrutacja otwarta  36 (w tym: 32 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz miejsc dla kandydatów zdających egzamin z geologii dynamicznej)  52 (w tym: 48 miejsc dla
kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz 4 miejsc dla kandydatów zdających egzamin z geologii dynamicznej)
 Przeniesienia 0  0
 Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów  15  10

Please publish modules in offcanvas position.