Zasady kwalifikacji na studia I stopnia

W roku akademickim 2019/2020 Wydział Geologii prowadzi rekrutację na następujących kierunkach:

 

Studia I stopnia:

 Kierunek studiów  GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA GEOLOGIA STOSOWANA
 Opis kierunku studiów
 •  studia licencjackie (stacjonarne) (3 lata)
 • zakończenie dyplomem licencjata
 • studia inżynierskie (stacjonarne) (3,5 roku)
 • zakończone dyplomem inżyniera geologa
Rekrutacja otwarta  26 62
 Przeniesienia 5  5
 Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów  10  10
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą 2005-2019

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą 2005-2019

Przedmiot wymagany

 

Język polski

 

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

 

Przedmiot wymagany

 

Matematyka*

 

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

 

Przedmiot wymagany

 

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

 

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

 

Przedmiot wymagany

 

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia, biologia, chemia,
fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka*

 

P. rozszerzony x 1

 
 waga = 10%  waga = 10%  waga = 10%  waga = 70%

* Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

 • LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:
  • Olimpiady Geograficznej,
  • Olimpiady Matematycznej,
  • Olimpiady Informatycznej,
  • Olimpiady Chemicznej,
  • Olimpiady Fizycznej,
  • Olimpiady Biologicznej;
 • LAUREACI:
  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
 • LAUREACI KRAJOWI:
  • Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej,
  • Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO,
  • Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej (w kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych).

 

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu geografia otrzymują FINALIŚCI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO.

Terminarz rekrutacyjny na rok akademicki 2019/2020

Terminarz rekrutacyjny dla kierunków geologia poszukiwawcza i geologia stosowana

 Termin internetowej rejestracji kandydatów (IRK)  05.06.2019 do 05.07.2019
 Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych  06.07.2019
 Termin ogłoszenia wyników  19.07.2019
 Termin składania dokumentów przez zakwalifikowanych  kandydatów  22-24.07.2019, 25-26.07.2019;
 godz. 9:00-15:00
 Wymagane dokumenty   http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/

Please publish modules in offcanvas position.