Koła naukowe działające na Wydziale Geologii

Koło Naukowe „Ametyst G.E.M.”

Koło Naukowe Geologii Eksperymentalnej i Terenowej „ExTerra”

Koło Naukowe Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska

Klub Aktywnego Czwartorzędowca „Gigant”

Koło Naukowe „Koło Młodych Geologów”

Koło Naukowe Paleobiologów Terenowych

Koła Naukowego Tektoniki Stosowanej

Studenckie Koło Hydrogeologów