Tutoring - innowacyjna metoda studiowania geologii, zgodna z zainteresowaniami i pasjami studentów

Od roku akademickiego 2016/2017 zapraszamy studentów Wydziału Geologii (I i II stopnia) do podjęcia nowej, indywidualnej ścieżki zajęć w ramach tutoringu akademickiego*. Zajęcia będą się odbywały w wymiarze 15 h rocznie (2 ECTS), w postaci regularnych ośmiu spotkań (tutoriali) z opiekunem naukowym (tutorem). W ramach tych spotkań, krok po kroku dyskutowany będzie podjęty temat, a student będzie przygotowywał eseje lub prezentacje, które następnie będą omawiane z tutorem.

Zachęcamy do zapoznania się z listą tutorów i proponowanych przez nich zakresów tematów realizowanych podczas tutoriali (Nasi tutorzy >>>).

Propozycje tutoriali dla kierunku Geologia Poszukiwawcza, studia II-go stopnia