Aktualny skład Rady Wydziału Geologii - kadencja 2020-2024

Przedstawiciele nauczycieli akademickich
 1. Prof. dr hab. Bogusław Bagiński
 2. Dr hab. Grzegorz Barczyk
 3. Dr hab. Marcin Barski
 4. Dr hab. Maciej Bąbel, prof. ucz.
 5. Dr hab. Krzysztof Bińka
 6. Dr hab. Katarzyna Delura
 7. Dr hab. Paweł Dobak, prof. ucz.
 8. Dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński, prof. ucz.
 9. Dr hab. Andrzej Domonik
 10. Dr hab. Zofia Dubicka
 11. Dr hab. Ewa Durska
 12. Dr hab. Jan Dzierżek, prof. ucz.
 13. Dr hab. Ewa Falkowska, prof. ucz.
 14. Prof. dr hab. Michał Ginter
 15. Dr hab. Ewa Głowniak
 16. Dr hab. Włodzimierz Humnicki
 17. Dr hab. Sławomir Ilnicki, prof. ucz.
 18. Dr hab. Edyta Jurewicz, prof. ucz.
 19. Prof. dr hab. Paweł Karnkowski
 20. Prof. dr hab. Andrzej Konon
 21. Dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. ucz.
 22. Dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. ucz.
 23. Prof. dr hab. Ewa Krogulec
 24. Dr hab. Paulina Leonowicz
 25. Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
 26. Dr hab. Piotr Łuczyński, prof. ucz.
 27. Dr hab. Paweł Łukaszewski
 28. Prof. dr hab. Jerzy Małecki
 29. Prof. dr hab. Leszek Marks
 30. Dr hab. Radosław Mieszkowski
 31. Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert, prof. ucz.
 32. Prof. dr hab. Jan Parafiniuk
 33. Dr hab. Dorota Porowska, prof. ucz.
 34. Dr hab. Urszula Radwańska, prof. ucz.
 35. Dr hab. Zbigniew Remin
 36. Dr hab. Paweł Rydelek
 37. Prof. dr hab. Stanisław Skompski
 38. Prof. dr hab. Stanisław Speczik
 39. Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
 40. Dr hab. Tomasz Szczepański
 41. Dr hab. Marzena Szostakiewicz-Hołownia
 42. Dr hab. Marcin Szymanek, prof. ucz.
 43. Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 44. Dr hab. Jan Wierchowiec, prof. ucz.
 45. Dr hab. Barbara Woronko
 46. Prof. dr hab. Anna Wysocka
 47. Dr hab. Mikołaj Zapalski, prof. ucz.
 48. Dr hab. Piotr Zawrzykraj
 49. Dr hab. Anna Żylińska, prof. ucz.