Dokumenty i akty prawne

Informujemy, że od roku 2017 wszystkie akty normatywne i akty prawne podejmowane na Wydziale Geologii zamieszczane są na stronie dziennik.uw.edu.pl

Regulamin Wydziału Geologii (Monitor UW z 2016 r. poz. 363) (plik pdf) >>>

 

 • Zasady rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich na Wydziale Geologii
  (Dziennik Wydziału Geologii z 2017 r. poz. 16) (plik pdf)>>>
 • Zasady ustalania wielkości grup ćwiczeniowych i wykładowych na Wydziale Geologii od roku akademickiego 2017/2018 (plik pdf) >>>

 

 • Opinia Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17.12.2018 r. w sprawie dydaktyki w związku ze zmianami Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (plik pdf) >>>

 

ZARZĄDZENIA:

 • ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie akceptacji Dziekana wniosków badawczych składanych w trybie konkursowym (plik pdf) >>>
 • ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika dziekana ds. projektów (plik pdf) >>>
 • ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie udzielania przez Wydział Geologii zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości 10000 Euro (Dziennik Wydziału Geologii z 2018 r. poz. 1) (plik pdf) >>>
 • ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży osobom przyjeżdżającym na Wydział Geologii w charakterze recenzenta, promotora, członków komisji w przewodach doktorskich, przewodach lub postępowaniach habilitacyjnych, postępowaniach o nadanie tytułu profesora oraz osobom współpracującym z Wydziałem Geologii (Dziennik Wydziału Geologii z 2017 r. poz. 37) (plik pdf) >>>
 • Zarządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie udzielania przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości 10.000 Euro (plik pdf) >>>
 • Zarządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 2/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie odpowiedzialności materialnej za użytkowany składnik majątku (plik pdf) >>>
 • Zarządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 1/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zasad akceptacji finansowej składanych wniosków projektowych (plik pdf) >>>
 • Zarządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 1 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie oznakowania i przechowywania dokumentacji projektowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (plik pdf) >>>
 • Rozporządzenie Dziekana Wydziału Geologii UW nr 1/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie odpowiedzialności materialnej za użytkowany składnik majątku trwałego (plik pdf) >>>

REGULAMINY:

 • Regulamin Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) (plik pdf) >>>

Please publish modules in offcanvas position.