Uchwały Rady Dydaktycznej

dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia

 • UCHWAŁA NR 21 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunkach studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 20 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA, GEOLOGIA STOSOWANA I GEOLOGIA z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza i geologia stosowana z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 19 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 18 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 17 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I GEOLOGIA STOSOWANA z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie procesu dyplomowania na kierunku geologia poszukiwawcza (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 16 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad przyjęcia laureatów i finalistów olimpiad na studia pierwszego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2024/2025 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 15 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad przyjęcia laureatów i finalistów olimpiad na studia pierwszego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2024/2025 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 14 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na studia pierwszego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 13 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 12 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 11 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 10 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia stosowana w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 8 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA I KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA
  z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek geologia poszukiwawcza w roku akademickim 2021/2022 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 7 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie propozycji zmian w programach studiów na kierunku geologia poszukiwawcza na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na kierunku geologia stosowana na studiach pierwszego stopnia (dla wszystkich specjalizacji i dla specjalizacji geodynamika i kartografia geologiczna) na Wydziale Geologii dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 6 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2020/2021 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 5 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 2020/2021 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 4 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania programu studiów nowego kierunku pod roboczą nazwą „Geoinformatyka i geofizyka” (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 3 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie proponowanych limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Geologii na rok akademicki 2020/2021 (plik pdf) >>>
 • UCHWAŁA NR 2 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania stałych gości Rady Dydaktycznej Wydziału Geologii (plik pdf) >>> 
 • UCHWAŁA NR 1 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącej Rady Dydaktycznej Wydziału Geologii (plik pdf) >>> 

Please publish modules in offcanvas position.