Instytut Geologii Podstawowej

Telefon: (+48 22) 55 40 400
Fax: (+48 22) 55 40 001
Pokój: 1075
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek    godz. 800 - 1600

Ze względu na COVID-19 Sekretariat pracuje w systemie dyżurów:

 • 9:00-15:00: wtorek, środa, piątek
 • 9:30-15:00: poniedziałek, czwartek

 

Dyrektor Instytutu Geologii Podstawowej
Dr hab. Jan Dzierżek

Telefon: (+48 22) 55 40 428
Pokój: 1112
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca Dyrektora ds. naukowo-dydaktycznych
Prof. dr hab. Michał Ginter

Telefon: (+48 22) 55 40 427
Pokój: 3025
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca Dyrektora ds. finansowych
Dr hab. Danuta Olszewska-Nejbert

Telefon: (+48 22) 55 40 436
Pokój: 1031
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Rady Naukowej IGP
Prof. dr hab. Stanisław Skompski

Telefon: (+48 22) 55 40 415
Pokój: 1080
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Geologii Podstawowej skupia 5 zakładów naukowo-dydaktycznych.

W Instytucie Geologii Podstawowej, realizowane są studia I-go stopnia oraz II-go stopnia w 3 specjalnościach:

 • geologia klimatyczna (kierunek studiów Geologia), prowadzona przez pracowników Zakładu Geologii Klimatycznej;
 • stratygraficzna i sedymentologia (kierunek studiów Geologia), w tym dwie specjalizacje:
  • geologia basenów sedymentacyjnych,
  • stratygrafia i paleontologia,

prowadzone przez pracowników 3 zakładów: Zakładu Geologii Dynamicznej, Zakładu Geologii Historycznej i Regionalnej oraz Zakładu Paleontologi;

 • tektonika i kartografia geologiczna (kierunek studiów Geologia stosowana), prowadzona przez pracowników Zakładu Tektoniki i Kartografii Geologicznej.

Proponujemy szeroki wybór tematów prac licencjackich i magisterskich.

Projekty wewnętrzne IGP przyznane w 2018 roku finansowane ze środków statutowych

PROJEKTY INDYWIDUALNE 
Tytuł projektu Kierownik projektu
Rewizja litostratygrafii kambru w rejonie Widełek (środkowa część Gór Świętokrzyskich) Dr hab. Wojciech Kozłowski
Charakterystyka minerałów magnetycznych basenu orawskiego w kontekście sedymentologicznym Dr Maciej Łoziński
Proweniencja ekstraklastów w osadach jury antykliny Rachowa – nowe dane Dr hab. Zbigniew Remin
Pierwiastki ziem rzadkich w konkrecjach fosforanowych pienińskiego pasa skałkowego Dr Tomasz Segit
Sukcesja dewońska i styl tektoniczny południowego skrzydła synkliny Radlina (G. Świętokrzyskie) Prof. dr hab. Stanisław Skompski
 PROJEKTY ZESPOŁOWE
Tytuł projektu Kierownik projektu
Zapis inoceramowy górnego turonu, na podstawie wybranych stanowisk w Polsce południowej (Folwark w rejonie Opola oraz profil środkowej Wisły); ewolucja i znaczenie biogeograficzne Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk, mgr Bogusław Waksmundzki

 

Warunki rozliczenia projektu:
(rozliczenie projektu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o projekty wewnętrzne w kolejnych latach)

 1. Wygłoszenie referatu prezentującego wyniki projektu przyznanego w 2018 r. na Sesji Naukowej IGP – początek grudnia 2019 r.
 2. oraz (jeden z warunków):
  - Artykuł opublikowany lub przyjęty do druku (potwierdzenie z redakcji) w czasopiśmie z ministerialnej listy punktowej A (publikacje na tzw. „liście filadelfijskiej”, w publikacji musi być podane źródło finansowania) lub
  - Potwierdzenie złożenia wniosku grantowego do NCN lub innej instytucji finansującej badania naukowe.


 

Projekty wewnętrzne IGP przyznane w 2017 roku finansowane ze środków statutowych

PROJEKTY INDYWIDUALNE 
Tytuł projektu Kierownik projektu
Żyły neptuniczne i inne przejawy tektoniki syndepozycyjnej w dolnej jurze wierchowej Tatr Dr hab. Piotr Łuczyński
Liliowce bezłodygowe oksfordu Polski Dr hab. Urszula Radwańska, prof. UW
Analiza obszarów źródłowych skał klastycznych z basenów sedymentacyjnych związanych ze strefą uskokową Cao Bang – Tien Yen (neogen, północny Wietnam) Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW
Tafonomia i paleoekologia najstarszego zespołu biotycznego kambru Gór Świętokrzyskich Dr hab. Anna Żylińska

 

Warunki rozliczenia projektu:
(rozliczenie projektu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o projekty wewnętrzne w kolejnych latach)

 1. Wygłoszenie referatu prezentującego wyniki projektu przyznanego w 2017 r. na Sesji Naukowej IGP – początek grudnia 2018 r.
 2. oraz (jeden z warunków):
  - Artykuł opublikowany lub przyjęty do druku (potwierdzenie z redakcji) w czasopiśmie z ministerialnej listy punktowej A (publikacje na tzw. „liście filadelfijskiej”, w publikacji musi być podane źródło finansowania) lub
  - Potwierdzenie złożenia wniosku grantowego do NCN lub innej instytucji finansującej badania naukowe.


 

Projekty wewnętrzne IGP przyznane w 2016 roku finansowane ze środków statutowych

PROJEKTY INDYWIDUALNE 
Tytuł projektu Kierownik projektu
Inwazyjne cysty słodkowodnychbruzdnic w osadach jeziornych na Pojezierzu Iławskim Dr hab. Krzysztof Bińka
Rekiny dolnokarbońskie z okolic Krakowa Prof. dr hab. Michał Ginter
Porównanie zapisu minerałów ciężkich oraz stopnia piaszczystości osadów "środkowego" kampanu w profilu Wisły oraz w krawędziowej części Roztocza Dr Zbigniew Remin
Rozwój zbiorników wodnych okolic Bellsundu (Spitsbergen) w świetle analizy faunistycznej Dr Marcin Szymanek
Charakterystyka facjalna, stratygrafia i pozycja biogeograficzna niższej kredy górnej (turon-koniak) basenu Babadag, SE Rumunia Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk
 PROJEKTY ZESPOŁOWE
Tytuł projektu Kierownik projektu
Analiza stratygraficzna, ekologiczna i facjalna górnojurajskich platform węglanowych w strefie przejściowej pomiędzy obrzeżeniem Gór Świętokrzyskich a podłożem zapadliska przedkarpackiego Dr hab. Marcin Barski - kierownik projektu
Dr Marcin Górka, dr Małgorzata Kozłowska - wykonawcy

 

Warunki rozliczenia projektu:
(rozliczenie projektu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o projekty wewnętrzne w kolejnych latach)

 1. Wygłoszenie referatu prezentującego wyniki projektu przyznanego w 2016 r. na Sesji Naukowej IGP – początek grudnia 2017 r.
 2. oraz (jeden z warunków):
  - Artykuł opublikowany lub przyjęty do druku (potwierdzenie z redakcji) w czasopiśmie z ministerialnej listy punktowej A (publikacje na tzw. „liście filadelfijskiej”, w publikacji musi być podane źródło finansowania) lub
  - Potwierdzenie złożenia wniosku grantowego do NCN lub innej instytucji finansującej badania naukowe.


 

W Instytucie Geologii Podstawowej realizowane są bardzo ciekawe projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, prowadzone pod kierownictwem pracowników naukowych oraz doktorantów:

PROJEKTY W TRAKCIE TRWANIA
Tytuł projektu Kierownik projektu
   
 PROJEKTY ZAKOŃCZONE
Tytuł projektu Kierownik projektu
Zastosowanie dynamicznego modelowania GIS w rekonstrukcji ewolucji wysoczyzn w Polsce Środkowej w świetle analizy multidyscyplinarnej 15.07.2015 - 14.07.2018
Prof. dr hab. Leszek Marks
Późnokredowe otwornice o ornamentacji skorupki typu „pore-mounded”: tryb życia i znaczenie ponadregionalnych korelacji 01.04.2014 - 30.06.2018
Dr Zofia Dubicka
Fotosynteza koralowców paleozoicznych – ekologiczne podstawy powstawania raf 28.03.2014 - 27.11.2017
Dr Mikołaj Zapalski
Transformacja peryglacjalna rzeźby i osadów północnego Podlasia w młodszym plejstocenie 01.04.2014 - 31.03.2017
Dr hab. Barbara Woronko
Rewizja trylobitów z rodziny Paradoxididae Hawle et Corda, 1847 z obszaru Gór Świętokrzyskich (Polska) na tle globalnej stratygrafii i biogeografii oddziału 3 kambru 20.02.2015 - 19.02.2017
Mgr Jakub Nowicki (doktorant)
Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych - geomorfologia, petrologia i geochemia 01.02.2013 - 31.01.2017
Dr hab. Maciej Bąbel, prof. UW
Rekonstrukcja zmian klimatu w dorzeczu Nilu w holocenie i ich wpływ na rozwój cywilizacji starożytnego Egiptu 05.03.2013 - 04.12.2016
Prof. dr hab. Leszek Marks

 

 • Wykaz publikacji pracowników IGP w 2018 roku - na podstawie pbn.nauka.gov.pl (plik pdf) >>> 
 • Publikacje pracowników IGP w czasopismach w 2016 roku - na podstawie pbn.nauka.gov.pl (plik pdf) >>>
 • Publikacje książkowe i konferencyjne pracowników IGP w 2016 roku - na podstawie pbn.nauka.gov.pl (plik pdf) >>>

Please publish modules in offcanvas position.