Plan zajęć - rok akademicki 2021/2022 (semestr zimowy i letni)

ROK AKADEMICKI 2021/2022 (SEMESTR ZIMOWY)

STUDIA I STOPNIA

I rok

II rok

III rok

Kierunek: GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA (plik pdf)

 

 

 

Proseminaria (plik pdf)
(II i III rok kierunek geologia poszukiwawcza)

IV rok

Kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA
specjalizacje:

 

STUDIA II STOPNIA

Image

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

I rok

Kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA   (I rok - drugi semestr)
specjalności:

II rok

Kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA  (II rok - drugi semestr)
specjalności:

Image

 

ROK AKADEMICKI 2021/2022 (SEMESTR LETNI)

STUDIA I STOPNIA

I rok

II rok

III rok

Kierunek: GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA (plik pdf) 

 

 

Proseminaria (plik pdf) 
(II rok kierunek geologia poszukiwawcza)

Kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA
specjalizacje:

STUDIA II STOPNIA

I rok

Kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA   (I rok - pierwszy semestr) (plan zostanie podany po zakończeniu rekrutacji) 
specjalności:

 • Geologia inżynierska
 • Geologia środowiskowa   
 • Gospodarka surowcami mineralnymi
  specjalizacja:
  • Geomateriały mineralne 
  • Poszukiwanie i dokumentowanie złóż  
 • Hydrogeologia 
 • Tektonika i kartografia geologiczna  

II rok

Kierunek: GEOLOGIA STOSOWANA  (II rok - pierwszy semestr)
specjalności:

 

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii