Kamieniolom_Rzepka01.jpg
Wisniowka01.jpg
listopad 26, 2021

OKAWANGO 2021/2022 - IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej

OKAWANGO 2021/2022 - Czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej już rozpoczęta. Zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich zainteresowanych geologią.
listopad 25, 2021

Wyróżnienie - Nagroda "Geologia 2021" za pracę naukową

Wyróżnienie w Konkursie Ministra Klimatu i Środowiska Nagroda „GEOLOGIA 2021” w kategorii: Dorobek, fundamentalne odkrycie za pracę naukową dla zespołu kierowanego przez profesora Andrzeja Konona 
listopad 22, 2021

Seminarium projektu SynerGa i Katedry Geologii Basenów Sedymentacyjnych

Zapraszamy do udziału w seminarium w dniu 23.11.2021 r. pt.: "Modelowanie wybranych parametrów współczesnego pola termicznego Ziemi na podstawie pomiarów z Karpat i zapadliska przedkarpackiego", które wygłosi dr Rafał Kudrewicz (PGNiG S.A.).
listopad 16, 2021

Pozytywny wynik testu na Covid-19 i co dalej?...

Każdy student Uniwersytetu Warszawskiego zobowiązany jest do postępowania zgodnie z aktualnymi wytycznymi i procedurami dotyczących epidemii Covid-19. W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie przedstawionej poniżej procedury.
listopad 08, 2021

Posiedzenie Naukowe Wydziału Geologii - 19.11.2021 r.

Zapraszamy do udziału w Posiedzeniu Naukowym Wydziału Geologii UW w dniu 19.11.2021 r. pt.: "Nowy model powstawania wapieni we wczesnym paleozoiku: górnosylurskie ogniwo Redy jako lokalny efekt globalnych zmian oceanograficznych". Referat…
październik 21, 2021

Dzień 22.10.2021 - dniem dziekańskim

Dzień 22 października 2021 r. jest dniem dziekańskim od zajęć dydaktycznych w związku z wyjazdem integracyjnym studentów Wydział Geologii.
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii